Thông báo sách thư viện 10/2013 10/10/2013

            Viện Địa lí Nhân văn                    
         Phòng Thông tin - Thư viện                    
                                       Thông báo sách mới nhập kho                        
                                      Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2013                    

1    Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật cư trú    Quốc hội     CTQG        2013    Vv 2707

2    Hợp tác cùng phát triển ở vùng biển trong pháp luật và thực tiễn tế    Nguyễn Bá Diến    TTTT        2013    Vl 2765

3    100 câu hỏi đáp về Biển, Đảo Việt Nam        TTTT        2013    Vv 2719

4    Đường Biển - cao tốc phát triển văn hóa    Youn Myung - Chul    Hội Nhà văn        2013    Vv 2720

5    Thông điệp của nước    masaru emoto    TĐBK        2013    Vv 2709

6    Bí mật của nước    masaru emoto    TĐBK        2013    Vv 2708

7    150 tình huống pháp luật về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế    Thế Anh, Song Hải    KHXH        2013    Vv 2712

8    HĐ bộ luật lao động    Vũ Anh Tuấn    LĐ-XH        2013    Vv 2711

9    150 tình huống pháp luật về đất đai - nhà ở và hôn nhân gia đình    Thế Anh, Song Hải    KHXH        2013    Vv 2715

10    150 tình huống pháp luật về hộ khẩu - hộ tịch - quốc tịch    Thế Anh, Song Hải    KHXH        2013    Vv 2714

11    Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường    Vũ Anh Tuấn    LĐXH        2013    Vv 2713

12    Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ    Vũ Anh Tuấn    LĐXH        2013    Vv 2717

13    HĐ luật thuế tài nguyên, luật tài nguyên nước và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp    Vũ Anh Tuấn    LĐXH        2013    Vv 2716

14    Khoa học thách thức của thế kỷ 21    Claude Allegre    Tri thức        2013    Vv 2710

15    Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2012    Tổng Cục TK    Hà Nội         2013    Vl 2762

16    An ninh môi trường     Nguyễn  Đức Khiển    TTTT        2013    Vv 2721

17    Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai. Lý luận và thực tiễn    Trần Quốc Toản    CTQG        2013    Vl 2764

18    Văn minh lạc Việt    Nguyễn Duy Hinh    VHTT        2013    Vv 2718

19    Văn minh Đại Việt     Nguyễn Duy Hinh    VHTT        2013    Vl 2766

20    Văn hoá một số vùng miền ở Việt Nam     Nhiều tác giả    Thời Đại        2013    Vl 2767

21    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Bình Dương    Cục TK Bình Dương    Thống kê        2013    Vl 2777

22    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Tiền Giang    Cục TK Tiền Giang    Thống kê        2013    Vl 2778

23    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Bến Tre    Cục TK Bến Tre    Thống kê        2013    Vl 2779

24    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Bắc Ninh    Cục TK Bắc Ninh    Thống kê        2013    Vl 2770

25    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Đắk Lắk    Cục TK Đắk Lắk    Thống kê        2013    Vl 2782

26    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Thái Nguyên    Cục TK Thái Nguyên    Thống kê        2013    Vl 2781

27    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Bình Phước    Cục TK Bình Phước    Thống kê        2013    Vl 2783

28    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Cần Thơ    Cục TK Cần Thơ    Thống kê        2013    Vl 2785

29    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Đăk Nông    Cục TK Đăk Nông    Thống kê        2013    Vl 2774

30    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Kiên Giang    Cục TK Kiên Giang    Thống kê        2013    Vl 2773

31    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu    Cục TK BR-VT    Thống kê        2013    Vl 2769

32    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Quảng Ngãi    Cục TK Quảng Ngãi    Thống kê        2013    Vl 2768

33    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Thái Bình     Cục TK Thái Bình     Thống kê        2013    Vl 2771

34    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Quảng Nam    Cục TK Quảng Nam    Thống kê        2013    Vl 2772

35    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Hải Phòng    Cục TK Hải Phòng    Thống kê        2013    Vl 2786

36    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Ninh Thuận    Cục TK Ninh Thuận    Thống kê        2013    Vl 2780

37    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Đà Nẵng    Cục TK Đà Nẵng    Thống kê        2013    Vl 2785

38    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Hưng Yên    Cục TK Hưng Yên    Thống kê        2013    Vl 2775

39    Niên giám thống kê năm 2012 tỉnh Bắc Kạn    Cục TK Bắc Kạn    Thống kê        2013    Vl 2776

40    Niên giám thống kê năm 2012 thành phố Hồ Chí Minh    Cục TK TP HCM    Thống kê        2013    Vl 2763

41    Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam    Nguyễn Trọng Xuân    KHXH        2013    Vv 2723

42    Xây dựng nông thôn mới. Khảo sát và đánh giá    Trần Minh Yến    KHXH        2013    Vv 2722