Thông báo sách thư viện 7-2013 15/07/2013

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 NĂM 2013

  
1    Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu bien giới trên đất liền Viẹt Nam – Trung Quốc.    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2012    Tri thức    Vv 2690    

2    Kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2020. Chiến lược – Kế hoạch – Dự báo.    Nguyễn Tiến Dỵ (CB)    2012    Thống kê    Vl 2725    

3    Khoa học phát triển: Lý luận và thực tiễn ở VN    Viện VN học & KHPT    2012    Thế giới    Vl 2722    

4    Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội    Nguyễn Quang Ngọc (chủ trì giới thiệu)    2012    Hà Nội    Vl 2724    

5    Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường.    HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương    2012    Chính trị QG    Vv 2695    

6    Lối sống đô thị VN trong quá trình đô thị hoá    Trương Minh Dục, Lê Văn Định    2013    Chính trị QG    Vv 2694    

7    Niên giám thống kê  VN 2012 (tóm tắt)    Tổng cục Thống kê    2013    Thống kê    Vn 038    

8    Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về một số vấn đề nổi bật của khu vực    Nguyễn Xuân Thắng (CB)    2013    Khoa học xã hội    Vv 2693    

9    Niên giám Thông tin Khoa học xã hội số 7    Hồ Sĩ Quý (CB)    2013    Khoa học xã hội    Vl 2723    

10    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Ninh Bình    Tổng cục Thống kê    2013    Thống kê    Vl 2716    

11    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Lai Châu    Tổng cục Thống kê    2013    Thống kê    Vl 2718    

12    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Nam Định    Tổng cục Thống kê    2013    Thống kê    Vl 2717    

13    Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2012    Viện Lao động & Xã hội    2012    Lao động & Xã hội    Vl 2727    

14    Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2012. Các kết quả chủ yếu.    Bộ KHĐT, Tổng cục Thống kê    2012    Thống kê    Vl 2726    

15    Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam    Tạ Ngọc Tấn    2013    Chính trị QG    Vv 2691    

16    Nhân tài với tương lai đất nước    Nguyễn Đắc Hưng (sưu tầm, biên soạn)    2013    Chính trị QG    Vv 2692    

17    Lẽ phảI luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa    Nguyễn Việt Long    2013    NXB Trẻ    Vl 2719    

18    Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý Hoàng Sa, Trường Sa là của VN    Nhiều tác giả    2013    NXB Trẻ    Vl 2720    

19    Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai. Lý luận và thực tiễn.    Trần Quốc Toản (CB)    2013    Chính trị QG    Vl 2721    
                
                    
                                                                                         Ngày  15 tháng 7 năm 2013
                                                                                          Phòng Thông tin – Thư viện
 


Các tin cũ hơn.............................