Thông báo sách thư viện 26/09/2013

THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 9.2013

1    Nghị định thư  phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước CHNDTH. Đoạn biên giới số 1 và số 2    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2012    Tri thức    Vv 2696    

2    Nghị định thư  phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước CHNDTH. Đoạn biên giới số 3    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2012    Tri thức    Vv 2697    

3    Nghị định thư  phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước CHNDTH. Đoạn biên giới số 4    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2012    Tri thức    Vv 2698    

4    Nghị định thư  phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước CHNDTH. Đoạn biên giới số 5    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2012    Tri thức    Vv 2699    

5    Nghị định thư  phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước CHNDTH. Đoạn biên giới số 6    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2012    Tri thức    Vv 2700    

6    Nghị định thư  phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước CHNDTH. Đoạn biên giới số 7    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2012    Tri thức    Vv 2701    

7    Nghị định thư  phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước CHNDTH. Đoạn biên giới số 8    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2012    Tri thức    Vv 2702    

8    Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu    Nguyễn Đình Bồng (CB)    2013    Chính trị QG    Vv 2703    

9    “Đường lưỡi bò” một yêu sách phi lý    HV Ngoại giao VN    2012    Tri thức    Vv 2704    

10    Chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2013    Tri thức    Vv 2705    

11    Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN    Nguyễn Duy Hùng (CT HĐ biên tập)    2013    Chính trị QG    Vv 2706    

12    Tuyển tập các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của VN trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa    Uỷ ban Biên qiới Quốc gia, Bộ Ngoại giao    2013    Tri thức    Vl 2732    

13    Nước và các vấn đề liên quan    HV KHXH, Viện HLKHXHVN    2013    Tri thức    Vl 2733    

14    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Yên Bái    Cục TK Yên Bái    2013    Thống kê    Vl 2734    

15    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Hậu Giang     Cục TK Hậu Giang    2013    Thống kê    Vl 2735    

16    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Thừa Thiên – Huế    Cục TK TT – Huế    2013    Thống kê    Vl 2736    

17    Niên giám thống kê 2012 TP Hà Nội    Cục TK Hà Nội    2013    Thống kê    Vl 2737    

18    Niên giám thống kê 2012 (2 cuốn)    Tổng cục Thống kê    2013    Thống kê    Vl 2738    

19    Niên giám thống kê 2012 (2 cuốn)    Tổng cục Thống kê    2013    Thống kê    Vl 2739    

20    Diễn đàn kinh tế mùa xuân. Kinh tế VN năm 2013: tái cơ cấu nền kinh tế. Một năm nhìn lại    Nguyễn Văn Giàu (tr. ban chỉ đạo DA)    2013    Tri thức    Vl 2740    

21    Nợ công và tính bền vững ở VN: quá khứ, hiện tại và tương lai    Chu Hảo    2013    Tri thức    Vl 2741    

22    Ước lượng sản lượng tiềm năng cho VN    Chu Hảo    2013    Tri thức    Vl 2742    

23    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Cao Bằng    Cục TK Cao Bằng    2013    Thống kê    Vl 2743    

24    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Hà Nam    Cục TK Hà Nam    2013    Thống kê    Vl 2744    

25    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Sóc Trăng    Cục TK Sóc Trăng    2013    Thống kê    Vl 2745    

26    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Lào Cai    Cục TK Lào Cai    2013    Thống kê    Vl 2746    

27    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Hải Dương    Cục TK Hải Dương    2013    Thống kê    Vl 2747    

28    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Vĩnh Phúc    Cục TK Vĩnh Phúc    2013    Thống kê    Vl 2748    

29    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Hà Tĩnh    Cục TK Hà Tĩnh    2013    Thống kê    Vl 2749    

30    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Quảng Trị    Cục TK Quảng Trị    2013    Thống kê    Vl 2750    

31    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Phú Yên    Cục TK Phú Yên    2013    Thống kê    Vl 2751    

32    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Điện Biên    Cục TK Điện Biên    2013    Thống kê    Vl 2752    

33    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Bình Định    Cục TK Bình Định    2013    Thống kê    Vl 2753    

34    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Thanh Hoá    Cục TK Thanh Hoá    2013    Thống kê    Vl 2754    

35    Niên giám thống kê 2012 tỉnh Vĩnh Long    Cục TK Vĩnh Long    2013    Thống kê    Vl 2755    

36    Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế    Nguyễn Bá Hiến    2012    Ttin và tr. thông    Vl 2756    

37    Hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong phát luật và thực tiễn quốc tế    Nguyễn Bá Hiến    2013    Ttin và truyền thông    Vl 2757    

38    Sự phát triển của doanh nghiệp VN giai đoạn 2006 - 2011    Bộ KH & đầu tư, Tổng cục Thống kê    2013    Thống kê    Vl 2758    

39    Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2012    Tổng cục Thống kê    2013    Thống kê    Vl 2759    
                        
            
                                                                                                           Ngày  26 tháng 9 năm 2013     
                                                                                                          Phòng Thông tin – Thư viện