THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 12 NĂM 2021 29/12/2021

VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 12 NĂM 2021

 

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ký hiệu kho

1

Niên giám thống kê Bắc Ninh 2020

CTK Bắc Ninh

TK BN

2021

Vl 2509

2

Niên giám thống kê Hòa Bình 2020

CTK Hòa Bình

TKHB

2021

Vl 2510

3

Niên giám thống kê Quảng Ninh 2020

CTK Quảng Ninh

TKQN

2021

Vl 2511

4

Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang 2020

CTK Hà Giang

TKHG

2021

Vl 2512

5

Niên giám thống kê TP. Hồ Chí Minh 2020

CTK TP.HCM

TKTP.HCM

2021

Vl 2513

6

Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

Bùi Dức Hùng, Bùi Dức Phi Hùng

KHXH

2020

Vl 2514

7

Nguồn gốc trật tự chính trị từ thời tiền sử đến cách mạng pháp (Tập 1)

Francis Fukuyama

Tri thức

2021

Vl 2515

8

Trật tự chính trị và suy tàn chính trị từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hóa (Tập 2)

Francis Fukuyama

Tri thức

2021

Vl 2516

9

Phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam theo lý thuyết sinh thái học công nghệ

Nguyễn Đình Chúc

KHXH

2020

Vv 3230

10

Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người nước ta hiện nay)

Trần Văn Bính

TT&TT

2021

Vv 3231

11

Vai trò của già làng và người có uy tín trong phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Nguyễn Văn Thắng

QGHN

2021

Vv 3232

12

Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại

Trần T. Minh Thi

KHXH

2021

Vl 2517

13

Tài nguyên, môi trường và chủ quyền Biển, Đảo Việt Nam

Nguyễn Chu Hồi

CTQG

2021

Vl 2518

14

Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển KT-XH Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Bùi Quang Tuấn

CTQG

2021

Vl 2519

15

Quan điểm về biển và sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược quốc phòng của triều đình nhà Thanh ở nửa cuối thế kỷ XIX

Đào Duy Đạt

KHXH

2021

Vv 3233

16

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Cao Thu Hằng

KHXH

2021

Vv 3234

17

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Văn lập (Tuyển chọn)

Hồng Đức

2020

Vl 2520

18

Lãnh thổ Việt Nam lịch sử và pháp lý

Trần Công Trục

VH&TT

2021

Vl 2521

19

Góp Phần Nghiên Cứu Phát Triển Bền Vững Các Dân Tộc Thiểu Số Tại Chỗ Vùng Trường Sơn Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo

KHXH

2020

Vl 2522

20

Lượng Giá Kinh Tế Các Hệ Sinh Thái Biển Ở Một Số Đảo Trên Vùng Biển Việt Nam

Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền

Nhà Xuất Bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2018

Vl 2523

21

Khoa học địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII. Hội ĐLVN, ĐHKH&NV TPHCM. Quyển 1.

 Hội ĐLVN, ĐHKH&NV TPHCM

Thanh niên

2021

Vl 2525

22

Khoa học địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII. Hội ĐLVN, ĐHKH&NV TPHCM.  Quyển 2

 Hội ĐLVN, ĐHKH&NV TPHCM

Thanh niên

2021

Vl 2526

23

Địa chính trị Việt Nam thế kỷ XXI.

Lương Văn Kế

ĐHQGHN

2016

Vl 2527

24

Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận 2020

CTK Ninh Thuận

TK

2021

Vl 2524

25

Hệ thống sử dụng đất nông nghiệp cơ sở lý luận và nghiên cứu ứng dụng

Đỗ Thị Tài Thu

ĐHQGHN

2020

Vl 2528

26

Phát Triển Bền Vững Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu, Thiên Tai Và Hoạt Động Nhân Sinh Ở Khu Vực Ven Sông Hậu

Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ

ĐHQGHN

2020

Vl 2529

27

Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Nguyễn Thế Hưng, Vũ Thị Thanh Hương, Trần Thị Mai Phương

ĐHQGHN

2020

Vl 2530

28

Quy Hoạch Không Gian Tổng Hợp Quản Lý Xung Đột Môi Trường Vùng Bờ (Tiếp Cận Phân Tích Địa Lý Và Chính Sách)

Hoàng Quốc Lâm – Nguyễn An Thịnh (Đồng chủ biên)

ĐHQGHN

2021

Vl 2531

29

Mô Hình Đô Thị Ven Biển Có Khả Năng Thích Ứng Với Biến Đổi Khi Hậu (Sách Chuyên Khảo)

Mai Trọng Nhuận (Chủ biên)

ĐHQGHN

2020

Vl 2532

30

Hệ thông tin địa lí GIS ứng dụng trong khoa học xã hội  và nhân văn

Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Văn Hồng

ĐHQGHN

2021

Vl 2533

 

                                                                         Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

                                                                    Phòng Quản lý khoa học