THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 7 NĂM 2021 15/07/2021

VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, THƯ VIỆN, HTQT

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 7 NĂM 2021

 

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ký hiệu kho

1

Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á nửa cuối thế kỷ XĨ - đầu thế kỷ XX

Nguyễn Tiến Dũng

KHXh

2020

Vl 2491

2

Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người

Nguyễn Thị Kim Ngân

2018

Vv 3222

3

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phạm Thuyên

TCQGST

2019

Vl 2492

4

Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trần Thị Vân Hoa

TCQGST

2018

Vv 3223

5

Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế và xã hội ở một số quốc gia trong liên minh Châu Âu

Đinh Công Tuấn, Đinh Công Hoàng

KHXh

2018

Vv 3224

6

Di chuyển lao động có kỹ năng trong cộng đồng kinh tế Asean và triển vọng thị trường lao động Asean sau năm 2015

Nguyễn Ngọc Lan

KHXh

2018

Vv 3225

7

Tuyển tập bất bình đẳng

 

Tri thức

2019

Vl 2493

8

Tư duy hệ thống cho mọi người: hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam

Nguyễn Văn Thành, Ockie Bosch, Nam Nguyễn, Fredmund Malik

CTQGST

2020

Vl 2494

9

Xây dựng và quản trị thành phố thông minh - Đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0

PGS. TS.
 Nguyễn Văn Thành, GS. TS. FREDMUND MALIK, ThS. Đỗ Quang Hưng

CTQG

2020

Vl 2495

10

Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa

Trần Nguyệt Minh Thu

KHXH

2020

Vv 3226

11

Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Thi Lan Hương

KHXH

2020

Vv 3227

12

Khủng hoảng môi trường có phải nguy cơ hết thuốc chữa?

Trần Văn Chánh

THTPHCM

2020

Vv 3228

13

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ những nhân tố và sự phân bố không gian

Hoàng Hồng Hiệp

KHXH

2020

Vv 3229

14

Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam (Sách tham khảo)

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

CTQGST

2020

Vl 2496

15

Tập bản đồ Hành chính Việt Nam 63 tỉnh, khổ A4

 

TNMT và Bản đồ Việt Nam

2020

Vl 2497

16

Bên kia tự nhiên và văn hóa

Philippe Descola, Dịch giả: Phạm Văn Quang - Võ Thị Ánh Ngọc

Đại Học Sư Phạm

2021

Vl 2498

17

Niêm giám thống kê Phú Yên 2020

Cục thống kê tỉnh Phú Yên

Thống kê

2021

Vl 2499

18

Niêm giám thống kê cả nước 2020

TCTK

Thống kê

2021

Vl 2500

19

Niêm giám thống kê Hà Nội 2020

Cục thống kê tỉnh Hà Nội

Thống kê

2021

Vl 2501

20

Niêm giám thống kê Nghệ An 2020

Cục thống kê tỉnh Nghệ An

Thống kê

2021

Vl 2502

21

Niêm giám thống kê Hà Tĩnh 2020

Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh

Thống kê

2021

Vl 2503

 

                                                                         Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

                                                                    Phòng Quản lý khoa học, Thư viện, HTQT