Thông báo sách mới thư viện tháng 3-2016 01/04/2016

STT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB KÝ HIỆU KHO
1 Phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản những kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam Trần Quang Minh KHXH 2015 Vv 3052
2 Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu Ngô Thắng Lợi CTQG 2015 Vv 3053
3 Chính sách tăng trưởng xanh ở một số nước ASEAN - trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu Nguyễn Huy Hoàng KHXH 2015 Vv 3050
4 Quy hoạch vùng Trần Trọng Hanh Xây dựng 2015 Vl 3010
5 Tây Nguyên  trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng Tam Giác phát triển Việt Nam - Lao - Campuchia Nguyễn Quang Thuấn KHXH 2015 Vv 3051
6 Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu Bộ NN và PTNT   2012 Vl 3009
7 Sách trắng: DN nhỏ và vừa VN 2014 Bộ KH và ĐT- Cục phát triển DN Thống kê 2014 Vl 3004
8 Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của BĐKH ở miền Trung VN Bộ TN và MT  UNDP 2010 Vl 3005
9 Tác động của BĐKH tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở VN Nhóm NC kinh tế phát triển Thống kê 2012 Vl 3003
10 Khung hướng dẫn ưu tiên thích ứng với BĐKH trong lập kế hoạch phát triển KT - XH Bộ KH và ĐT  Văn hóa thông tin 2013 Vl 3008
11 Huy động nguồn tài chính ứng phó với BĐKH Bộ KH và ĐT  UNDP 2011 Vl 3006
12 Ngân sách cho ứng phó với BĐKH ở VN: Đầu tư thông minh vì tương lai bền vững  Bộ KH và ĐT   2015 Vl 3002
13 Chuỗi cung ứng xanh Bộ KH và ĐT  Lao động 2014 Vl 3007
14 Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của VN từ chiến lược đến kế hoạch hành động     2014 Vl 3001
15 Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức: Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu Ngân hàng thế giới   2010 Vl 3000
16 PTBV văn hóa vùng Trung Bộ: Thực trạng, vấn đề và giải pháp Hà Đình Thành Từ điển bách khoa 2013 Vv 3045
17 Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN Trung tâm NC quyền con người - Quyền công dân Lao động - XH 2012 Vv 3044
18 Hướng dẫn kỹ thuật về tích hợp vấn đề BĐKH vào kế hoạch phát triển   Tài nguyên - MT và bản đồ VN 2012 Vv 3046
19 Tuyển chọn văn kiện quốc tế và ASEAN liên quan đến việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của lao động nữ di cư Cơ quan phụ nữ liên hợp quốc Lao động - XH 2012 Vv 3043
20 Phát triển hệ thống an sinh XH ở VN đến năm 2020 Nguyễn Thị Lan Hương   2013 Vv 3047
21 Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam Trần Ngọc Ngoạn Chính trị quốc gia 2013 Vv 3048, Vv 3049
22 Nghiên cứu xây dựng đường cong chi phí giảm phát thải cho sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và ngành lâm nghiệp ở VN Bộ Kế hoạch và đầu tư- Chương trình phát triển liên hợp quốc Tài nguyên - MT và bản đồ VN 2013 Vl 2995
23 Nghiên cứu định lượng giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2011-2030 Bộ Kế hoạch và đầu tư- Chương trình phát triển liên hợp quốc Tài nguyên - MT và bản đồ VN 2013 Vl 2996
24 Phát triển công nghiệp nhẹ tại VN- Tạo việc làm và thịnh vượng trong một nền kinh tế thu nhập trung bình Đinh Trường Hinh Ngân hàng thế giới 2013 Vl 2997
25 Sản xuất năng lượng và đầu tư cho phát triển tiềm năng các bon thấp và năng lượng tái chế nhằm mục tiêu cung cấp năng lượng bền vững Bộ KH và ĐT  Lao động 2014 Vl 2998
26 Đánh giá năng lượng toàn cầu: Hướng tới một tương lai bền vững Bộ Kế hoạch và đầu tư   2014 Vl 2999