Thông báo sách mới thư viện tháng 8 - 2015 10/09/2015

STT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB Ký hiệu kho Ghi chú
1 Nghiên cứu sự phát triển nông nghiệp đô thị ở Hà Nội Vũ Thị Mai Hương Đại học Sư phạm Hà Nội 2014 ĐTL 1623 Tài liệu mua
2 Địa Lý Tôn Giáo Việt Nam Trần Thị Thanh Tâm Đại học Sư phạm Hà Nội 2006 ĐTL 1639 Tài liệu mua
3 Nghiên cứu cảnh quan sinh thái các huyện ven biển tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sử dụng hợp lý lãnh thổ Nguyễn Văn Mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội 2011 ĐTL 1632 Tài liệu mua
4 Đánh giá thực trạng tài nguyên nước phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội Bùi Thị Tin Đại học Sư phạm Hà Nội 2014 ĐTL 1633 Tài liệu mua
5 Hiện trạng chênh lệch vùng và giải pháp hạn chế chênh lệch vùng ở Việt Nam Nguyễn Thị Phương Đại học Sư phạm Hà Nội 2010 ĐTL 1629 Tài liệu mua
6 Đánh giá cảnh quan các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi phục vụ phát triển ngành nông - lâm - ngư nghiệp Dương Thị Nguyên Hà Đại học Sư phạm Hà Nội 2007 ĐTL 1636 Tài liệu mua
7 Đánh giá điều kiện tự nhiên để phát triển du lịch sinh thái ở nhiều vùng du lịch núi Tây Bắc Việt Nam Đỗ Trọng Dũng Đại học Sư phạm Hà Nội 2008 ĐTL 1619 Tài liệu mua
8 Địa lý giao thông vận tải hàng không Việt Nam Vũ Thị Ngọc Phước Đại học Sư phạm Hà Nội 2009 ĐTL 1627 Tài liệu mua
9 Nghiên cứu sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam giai đoạn 1999-2009 Nguyễn Thị Kim Chi Đại học Sư phạm Hà Nội 2010 ĐTL 1625 Tài liệu mua
10 Địa lý kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc Nguyễn Thị Thanh Huyền Đại học Sư phạm Hà Nội 2008 ĐTL 1616 Tài liệu mua
11 Nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ninh Hoàng Quốc Dũng Đại học Sư phạm Hà Nội 2009 ĐTL 1631 Tài liệu mua
12 Quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI. Thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Hương Giang Đại học Sư phạm Hà Nội 2006 ĐTL 1638 Tài liệu mua
13 Tổ chức lãnh thổ các điểm du lịch tỉnh Kiên Giang theo cách tiếp cận hệ thống thông tin địa lý (GIS) Đào Ngọc Cảnh Đại học Sư phạm Hà Nội 2003 ĐTL 1624 Tài liệu mua
14 Địa lý du lịch Malaixia Hoàng Thị Cường Đại học Sư phạm Hà Nội 1997 ĐTL 1635 Tài liệu mua
15 Đánh giá tác động của một số điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sinh thái cây cà phê ở tỉnh Đắc Lắc Dương Xuân Cảnh Đại học Sư phạm Hà Nội 2004 ĐTL 1622 Tài liệu mua
16 Địa lý ngành giao thông đường thủy Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương Đại học Sư phạm Hà Nội 2009 ĐTL 1620 Tài liệu mua
17 Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ mục đích sử dụng hợp lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường hạ lưu sông Đồng Nai Trần Thị Mai Phương Đại học Sư phạm Hà Nội 2006 ĐTL 1637 Tài liệu mua
18 Nghiên cứu việc hình thành và phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền trung Vũ Thị Mai Huế Đại học Sư phạm Hà Nội 2006 ĐTL 1634 Tài liệu mua
19 Nguồn năng lượng ở Việt Nam Nguyễn Minh Thúy Đại học Sư phạm Hà Nội 2011 ĐTL 1628 Tài liệu mua
20 Các đô thị trung tâm và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở đồng bằng sông Hồng Phạm Ngọc Trụ Đại học Sư phạm Hà Nội 2010 ĐTL 1641 Tài liệu mua
21 Phân tích và đánh giá cảnh quan đảo Phú Quốc phục vụ mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Bùi Hoàng Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 2007 ĐTL 1626 Tài liệu mua
22 Địa lý giao thông vận tải đường sắt Việt Nam Lê Thị Quế Đại học Sư phạm Hà Nội 2009 ĐTL 1640 Tài liệu mua
23 Cộng đồng các dân tộc với việc sử dụng tài nguyên đất và rừng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở tỉnh Thái Nguyên Dương Quỳnh Phương Đại học Sư phạm Hà Nội 2007 ĐTL 1618 Tài liệu mua
24 Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu biến động sử dụng đất thành phố Đà Nẵng Trần Thị Ân Đại học Sư phạm Hà Nội 2010 ĐTL 1643 Tài liệu mua
25 Địa lý ngành công nghiệp dệt - may, da - giầy Việt Nam Vũ Thị Bích Đại học Sư phạm Hà Nội 2007 ĐTL 1642 Tài liệu mua
26 Nghiên cứu mối liên hệ địa lý kinh tế ngoại vùng của duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam Nguyễn Văn Phú Đại học Sư phạm Hà Nội 1994 ĐTL 1621 Tài liệu mua
27 Địa lý ngành giao thông vận tải đường ô tô Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Thu Đại học Sư phạm Hà Nội 2009 ĐTL 1617 Tài liệu mua
28 Phát triển mạng lưới giao thông vận tải đường bộ Việt Nam hiện trạng và giải pháp Vũ Thị Thanh Loan Đại học Sư phạm Hà Nội 2008 ĐTL 1630 Tài liệu mua
31 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu địa lí nhân văn Lê Xuân Khôi Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1597 Đề tài
32 Cơ sở phát triển quan hệ kinh tế  Ấn Độ - ASEAN nhìn dưới góc độ chính trị Ngô Minh Đức Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1598 Đề tài
33 Phân tích tiềm năng và hiện trạng nguồn nhân lực nhằm phục vụ phát triển du lịch biển đảo tỉnh Nghệ An Phạm Mạnh Hà Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1600 Đề tài
34 Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phát triển du lịch tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kan Lê Thu Quỳnh Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1599 Đề tài
35 Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phục vụ phát triển du lịch bền vững tại vườn quốc gia Pù Mát - tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Hòa Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1601 Đề tài
36 Tổng quan tình hình nghiên cứu biển đảo của nước ta hiện nay Bùi Quang Bình Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1602 Đề tài
37 Một số vấn đề lý luận về phát triển đô thị dưới góc độ địa lý Trần Thị Tuyết Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1610 Đề tài
38 Tổng quan một số vấn đề về nghiên cứu địa sinh thái Cao Thị Thanh Nga Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1603 Đề tài
39 Một số vấn đề lí luận về cảnh quan học và việc ứng dụng trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1604 Đề tài
40 Truyền thông bảo vệ môi trường tại các làng nghề  Nguyễn Thị Bích Hạnh Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1605 Đề tài
41 Tổng quan một số vấn đề về nghiên cứu địa lí chính trị Hà Huy Ngọc Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1606 Đề tài
42 Bàn về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây ở Việt Nam Đinh Trọng Thu Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1607 Đề tài
43 Tổng quan một số vấn đề về nghiên cứu địa lí kinh tế Bùi Thị Cẩm Tú Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1608 Đề tài
44 Liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn một số vấn đề lý luận Đinh Thị Lam Viện Địa lí nhân văn 2014 ĐTL 1609 Đề tài
45 Xu thế xây dựng đô thị xanh trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay (BC Tóm tắt đề tài cấp Bộ) Đào Hoàng Tuấn Viện Địa lí nhân văn 2015 ĐTL 1611 Đề tài
46 Xu thế xây dựng đô thị xanh trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay (BC Kiến nghị đề tài cấp Bộ) Đào Hoàng Tuấn Viện Địa lí nhân văn 2015 ĐTL 1612 Đề tài
47 Xu thế xây dựng đô thị xanh trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay (BC tổng hợp đề tài cấp Bộ) Đào Hoàng Tuấn Viện Địa lí nhân văn 2015 ĐTL 1613 Đề tài
48 Vấn đề liên kết vùng trong bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay Nguyễn Thị Kim Dung Viện Địa lí nhân văn 2015 ĐTL 1614 Đề tài
49 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kan đến năm 2020 UBNN tỉnh Bắc Kan Bắc Kan 2010 ĐTL 1615 Biếu tặng
29 Phát triển kinh tế Tây Nguyên theo hướng bền vững                  2014 ĐTL 1595 Biếu tặng
30 Hướng đến nền kinh tế xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và vai trò của tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương     2014 ĐTL 1596 Biếu tặng
50 Công ước của Liên hợp quốc vè quyền trẻ em   NXB Chính trị quốc gia 2002 Vn 039 Biếu tặng
51 Luật đa dạng sinh học   NXB Hồng Đức 2008 Vv 3028 Biếu tặng
52 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học về lao động và xã hội 2013-2014 Nguyễn Thị Lan Hương Viện KHLĐ và XH 2015 Vv 3029 Biếu tặng
53 Luật tài nguyên nước   Hà Nội 2012 Vv 3030 Biếu tặng
54 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020   NXB Chính trị quốc gia 2004 Vv 3031 Biếu tặng
55 Cẩm nang cho người di cư đi làm trên thành phố       Vv 3032 Biếu tặng
56 Hướng dẫn khởi nghiệp hộ kinh doanh Vũ Anh Tuấn     Vv 3033 Biếu tặng
57 Tiến tới lập ngân sách cho vấn đề giới ở Việt Nam Melanie Beresford NXB Phụ nữ 2005 Vl 2945 Biếu tặng
58 Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu   TN-MT và bản đồ VN 2012 Vl 2946 Biếu tặng
59 Hoạt động của doanh nghiệp VN năm 2014 và triển vọng năm 2015 Nhìn lại tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước   Hà Nội 2014 Vl 2947 Biếu tặng
60 Triển vọng kinh tế thế giới đến năm 2025   Hà Nội 2014 Vl 2948 Biếu tặng
61 Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và vai trò của đại biểu dân cử ở VN   VP Quốc hội 2006 Vl 2949 Biếu tặng
62 Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030   Bộ TN và MT 2013 Vl 2950 Biếu tặng
63 Biến đổi khí hậu tại VN: Nỗ lực và kỳ vọng     2011 Vl 2951 Biếu tặng
64 Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình   NXB Thời đại 2011 Vl 2952 Biếu tặng
65 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015   Bộ LĐTBXH 2011 Vl 2953 Biếu tặng
66 Một số VB pháp luật chính sách về bảo vệ trẻ em   NXB Thống kê 2006 Vl 2954 Biếu tặng
67 ATGT: Thách thức, chính sách công và quy hoạch     2012 Vl 2955 Biếu tặng
68 Cách tiếp cận toàn diện trong phòng chống ngập: Hướng đến quy hoạch tích hợp     2012 Vl 2956 Biếu tặng
69 Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng   Thái Nguyên 2014 Vl 2957 Biếu tặng
70 Lập Ngân sách đảm bảo công bằng xã hội   NXB GTVT 2014 Vl 2958 Biếu tặng
71 Ứng phó với biến đổi khí hậu ở VN: Các cơ hội cải thiện bình đẳng giới   Hà Nội 2009 Vl 2959 Biếu tặng
72 Thông báo khoa học   NXB KHXH 2015 Vl 2960 Biếu tặng
73 Lồng ghép các mối liên hệ giữa đói nghèo - MT với quy hoạch phát triển: Sách hướng dẫn người thực hiện   Hà Nội 2012 Vl 2961 Biếu tặng
74 Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại VN   Hà Nội 2012 Vl 2962 Biếu tặng
75 Đánh giá giới tại VN   NXB NH Thế giới 2012 Vl 2963 Biếu tặng
76 Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013 Các kết quả chủ yếu   Hà Nội 2013 Vl 2964 Biếu tặng
77 Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người: Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2014   Hà Nội 2012 Vl 2965 Biếu tặng
78 Phân tích chung về VN 2011   Hà Nội 2011 Vl 2966 Biếu tặng
79 Kỷ yếu hội thảo bàn tròn cấp cao lần thứ nhất về tổng kết 20 năm đổi mới   Hà Nội 2008 Vl 2967 Biếu tặng
80 Kỷ yếu hội thảo bàn tròn cấp cao lần thứ hai về tổng kết 20 năm đổi mới   Hà Nội 2008 Vl 2968 Biếu tặng
81 Kỷ yếu hội thảo bàn tròn cấp cao lần thứ ba về tổng kết 20 năm đổi mới   Hà Nội 2008 Vl 2969 Biếu tặng
82 Kỷ yếu hội thảo bàn tròn cấp cao lần thứ tư về tổng kết 20 năm đổi mới   Hà Nội 2008 Vl 2970 Biếu tặng
83 Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II   NXB Thanh niên 2009 Vl 2971 Biếu tặng
84 Báo cáo nghiên cứu: Tiếp cận công lý trong hệ thống pháp lý đa kênh: Nghiên cứu điển hình về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở VN   NXB Lao động 2015 Vl 2972 Biếu tặng
85 Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh       Vl 2973 Biếu tặng
86 Tăng trưởng xanh và chính sách tài khóa về nhiên liệu       Vl 2974 Biếu tặng
87 Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội VN hiện nay       Vl 2975 Biếu tặng
88 ATLAS: Các bệnh truyền nhiễm tại VN giai đoạn 2000-2011   Hà Nội 2014 Vl 2976 Biếu tặng