Thông báo sách mới thư viện 7-2014 20/07/2014

STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

NĂM XUẤT BẢN

KÝ HIỆU KHO

1

Giải đáp những vướng mắc dành cho kế toán giao dịch qua kho bạc nhà nước

 

2014

Vl 2868

2

Hướng dẫn cách ghi mục lục ngân sách  nhà nước trên chứng từ kế toán và hạch toán chi tiêu nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 2017

 

2014

Vl 2869

3

Cẩm nang quản lý môi trường

Lưu Đức Hải

2013

Vl 2870

4

Sinh thái học môi trường

Trần Văn Nhân

2008

Vl 2871

5

Giáo trình con người và môi trường

Lê Văn Khoa

2011

Vl 2872

6

Việt Nam các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm

Lê Thông

2012

Vl 2873

7

Địa thông tin - Nguyên lý cơ bản và ứng dụng

Nguyễn Ngọc Thạch

2013

Vl 2874

8

Địa lý các lục địa - Tập 1

Nguyễn Phi Hạnh

2009

Vl 2875

9

Địa lý tự nhiên các lục địa - Tập 2

Nguyễn Phi Hạnh

2012

Vl 2876

10

Nghiên cứu tai biến địa chất vùng Thừa Thiên Huế và đới bờ bằng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý

Phan Trọng Trịnh

2013

Vl 2877

11

Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam

Vũ Trung Tạng

2009

Vl 2878

12

Sinh thái học hệ sinh thái

Vũ Trung Tạng

2009

Vl 2879

13

Sinh thái học các hệ sinh thái nước

Vũ Trung Tạng

2009

Vl 2880

14

Lê Bá Thảo- Những công trình khoa học địa lý tiêu biểu

 

2007

Vl 2881

15

Đánh giá môi trường chiến lược cá dự án chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển

Phạm Ngọc Đăng

2011

Vl 2882

16

Địa lý dịch vụ: Tập 1: Địa lý giao thông vận tải

Lê Thông

2011

Vl 2883

17

Địa lý dịch vụ: Tập 2: Địa lý thương mại và du lịch

Lê Thông

2011

Vl 2884

18

Sinh thái cảnh quan

Nguyễn An Thịnh

2013

Vl 2885

19

Môi trường tài nguyên đất

Lê Huy Bá

2013

Vl 2886

20

Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững

Phạm Bình Quyền

2003

Vl 2887