Thông báo sách mới thư viện 6-2014 04/06/2014

STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

NHÀ XUẤT BẢN

NĂM XUẤT BẢN

KÝ HIỆU KHO

1

Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa: Một góc nhìn từ Việt Nam

Phạm Xuân Nam

Khoa học xã hội

 

2013

Vv 3005

2

Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Nguyễn Thế Chinh

Chính trị quốc gia

2013

Vv 3006

3

Giải thích thuật ngữ trong nghiên cứu phát triển: Bối cảnh và điều kiện của Việt Nam

Ngô Doãn Vịnh

Chính trị quốc gia

2013

Vv 3007

4

Nền văn hóa mới của Việt Nam

Phan Ngọc

Văn hóa thông tin

2013

Vv 3008

5

Giải phóng giá trị đất đai để cung cấp tài chính cho hạ tầng đô thị

George E. Peterson

 

2012

Vl 2836

6

Ruộng đất, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại

Nguyễn Văn Khánh

Thế giới

2013

Vl 2837

7

Niên giám thống kê Hậu Giang năm 2013

Cục thống kê Hậu Giang

Thống kê

2014

Vl 2838

8

Thúc đẩy thương mại thông qua giao thông vận tải có sức cạnh tranh và ít khí thải: Đường thủy nội địa và đường biển ở Việt Nam

Luis C. Blancas, M.Baher El - Hifnawi

 

2014

Vl 2839

9

Kết quả tổng điều tra nông thôn - nông nghiệp và thủy sản năm 2011 tỉnh Bến Tre

Cục thống kê tỉnh Bến Tre

 

2014

Vl 2840

10

Biển đông: Quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp

Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc

 

2013

Vl 2841

11

Biển Đông: Địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan

Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc

 

2013

Vl 2842

12

Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Tập 1

Phạm Minh Đức, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Phương Hiền

 

2013

Vl 2843

13

Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Tập 2

Phạm Minh Đức, Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Phương Hiền

 

2013

Vl 2844

14

Chính sách quốc gia về đầu tư và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Quí Lâm, Kim Phượng (Sưu tầm, hệ thống hóa)

Nông nghiệp

2014

Vl 2845

15

Luật bảo vệ môi trường 2014: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bộ tài nguyên và môi trường

Lao động - xã hội

2013

Vl 2846

15

Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam^cBáo cáo phát triển Việt Nam năm 2014

 

 

2014

Vl 2847

17

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Văn hóa - Thông tin

 

 

2014

Vl 2867

18

Giấy, gá cả và nhân thức: Đánh giá sự hỗ trợ của Thụy Điển cho dự án Bãi Bằng ở Việt Nam: Sách tham khảo

Trung tâm kinh tế quốc tế

Chính trị quốc gia

 

 

1999

Vl 2848

19

Địa lí ba vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam

Lê Thông

Giáo dục

1999

Vl 2849

20

Đánh giá và lập kế hoạch cho tương lai: Đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và chương trình 135

Bộ lao động thương binh và xã hội

 

2004

Vl 2850

21

Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi: Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1997: Sách tham khảo

Ngân hàng thế giới

Chính trị quốc gia

1998

Vl 2851

22

Tuyển tập các công trình khoa học hội nghị khoa học địa lý - địa chính

Trường đại học khoa học tự nhiên, hội địa lý Việt Nam

 

2000

Vl 2852

23

Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại^cHội thảo khoa học quốc tế

Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Khoa học xã hội

2014

Vl 2853

24

Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

Bộ tài nguyên và môi trường

 

2012

Vl 2854

25

Điển chế và pháp luật Việt Nam thời Trung Đại: Tập 1

Nguyễn Ngọc Nhuận

Khoa học xã hội

2011

Vl 2855

26

Điển chế và pháp luật Việt Nam thời Trung Đại: Tập 2

Nguyễn Ngọc Nhuận

Khoa học xã hội

2011

Vl 2856

27

Lịch sử Việt Nam: Tập 1: Từ khởi thủy đến thế kỷ X

Vũ Duy Mền

Khoa học xã hội

2013

Vl 2857

28

Lịch sử Việt Nam: Tập 2: Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV

Trần Thị Vinh

Khoa học xã hội

2013

Vl 2858

29

Lịch sử Việt Nam: Tập 3: Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI

Tạ Ngọc Liễn

Khoa học xã hội

2013

Vl 2859

30

Lịch sử Việt Nam: Tập 4: Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVI

Trần Thị Vinh

Khoa học xã hội

2013

Vl 2860

31

Lịch sử Việt Nam: Tập 5: Từ năm 1802 đến năm 1858

Trương Thị Yến

Khoa học xã hội

2013

Vl 2861

32

Lịch sử Việt Nam: Tập 6: Từ năm 1858 đến năm 1896

Võ Kim Cương

Khoa học xã hội

2013

Vl 2862

33

Lịch sử Việt Nam: Tập 7: Từ năm 1897 đến năm 1918

Tạ Thị Thúy

Khoa học xã hội

2013

Vl 2863

34

Lịch sử Việt Nam: Tập 8: Từ năm 1919 đến năm 1930

Tạ Thị Thúy

Khoa học xã hội

2013

Vl 2864

35

Lịch sử Việt Nam: Tập 10: Từ năm 1945 đến năm 1950

Đinh Thị Thu Cúc

Khoa học xã hội

2013

Vl 2865

36

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Khoa học xã hội

2013

Vl 2866

37

Tuyển tập các qui định pháp luật về bảo vệ môi trường: Tập 5

Cục bảo vệ môi trường

Thanh niên

2003

Vv 3009

38

Lâm Quang Huyên những bài viết về kinh tế (1960-2008)

Viện Kinh tế Việt Nam

Chính trị quốc gia

2010

Vv 3010

39

Dân số kế hoạch hóa gia đình các dân tộc ở Hòa Bình

Khổng Diễn

Khoa học xã hội

2001

Vv 3011

40

Kinh tế Thái Lan: Một số chính sách công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu trong ba thập niên cuối thế kỷ XX

Trương Duy Hòa

Thế giới

2009

Vv 3012

41

Lợi thế, bất lợi thế cơ hội và thách thức phát triển bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2011 - 2020

Nguyễn Ngọc Tuấn

Từ điển bách khoa

2013

Vv 3013

42

Quan hệ Nga - ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

Nguyễn Quang Thuấn

Chính trị quốc gia

2007

Vv 3014

43

Đô thị hóa và việc làm lao động ngoại thành Hà Nội

Nguyễn Thị Hải Vân

Khoa học xã hội

2013

Vv 3015

44

Sổ tay hành trang kinh tế xanh

Tổng cục môi trường

 

2012

Vv 3016

45

Nhập môn địa lý nhân văn: Dùng cho hệ thạc sĩ chuyên ngành địa lý kinh tế - giáo dục dân số

Lê Thông

 

 

1992

ĐTL 1578

46

Ngày môi trường thế giới: Nhiều loài một hành tinh tương lai chúng ta

Tổng cục môi trường

 

2010

ĐTL 1579

47

Hướng tới cộng đồng Đông á: Thách thức và triển vọng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

 

2006

ĐTL 1580

48

Nông dân đồng bằng Bắc Bộ: Phần 1

P.Gourou

 

1936

ĐTL 1581

49

Nông dân đồng bằng Bắc Bộ: Phần 2

P.Gourou

 

1936

ĐTL 1582

50

Responding to global environmental challenges for sustainable developmenta

Viện Môi trường Hàn Quốc

 

2014

Ll 601