Viện Địa lí nhân văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 21/12/2022

   Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Địa lí nhân văn và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chiều ngày 21/12/2022, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 .

        Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện các Ban chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm và toàn thể viên chức, người lao động của Viện Địa lí nhân văn.

        Chủ trì Hội nghị có TS. Nguyễn Song Tùng, Viện trưởng và TS. Bùi Thị Vân Anh, Phó Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn.

Toàn cảnh Hội nghị

        Thay mặt lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn, TS. Bùi Thị Vân Anh - Phó Viện trưởng đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023” của Viện.

TS. Bùi Thị Vân Anh trình bày báo cáo tại Hội nghị

        Báo cáo đã nêu, năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 phức tạp kéo dài, Viện chuyển trụ sở về 176 Thái Hà để phục vụ công tác sửa chữa tòa nhà số 1 Liễu Giai theo yêu cầu của Viện Hàn lâm nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự sát sao của cấp ủy và Ban Lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tất cả viên chức, người lao động của Viện nên Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của năm, một số kết quả nổi bật như: 

        Về công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2022, Viện có 01 đề tài cấp Bộ 2020-2022 và 05 đề tài cấp Bộ 2021-2022 đã nghiệm thu đúng hạn, đạt loại khá; 02 nhiệm vụ cấp Bộ 2020-2021 thuộc nguồn sự nghiệp Bảo vệ môi trường (BVMT) đã nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm trong đó 01 nhiệm vụ đạt loại xuất sắc; 01 nhiệm vụ thuộc nguồn sự nghiệp BVMT 2021-2022 đã nghiệm thu cấp cơ sở và đang chờ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm; 08 đề tài cấp cơ sở năm 2022 đã nghiệm thu, trong đó 01 đề tài đạt loại xuất sắc, 07 đề tài đạt loại khá; 01 đề tài Nafosted đang triển khai theo đúng tiến độ. Đặc biệt trong năm 2022, Viện đã đề xuất 01 đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” do TS. Phạm Thị Trầm làm chủ nhiệm đã được phê duyệt theo Quyết định số 768/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ và ký hợp đồng vào cuối năm 2022. Trong hoạt động khoa học phối hợp với địa phương, Viện đã được Sở KHCN Hà Nội phê duyệt 01 đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số” do TS. Bùi Thị Vân Anh làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2023; Viện đã ký hợp đồng với huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh thực hiện biên soạn Địa chí Cô Tô do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện năm 2022 - 2023. Với những nỗ lực trong nghiên cứu khoa học, 100% cán bộ nghiên cứu của Viện đều vượt định mức khoa học đã đề ra trong năm 2022.

        Về công tác tổ chức cán bộ: Năm 2022, để kiện toàn cơ cấu tổ chức cấp phòng, Viện đã bổ nhiệm 01 Thư ký Tòa soạn theo đúng quy trình và hướng dẫn của Viện Hàn lâm. Viện đã làm thủ tục cho 01 viên chức hưởng chế độ hưu trí và thực hiện quy trình kéo dài thời gian công tác lần 2 đối với 01 viên chức. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch đúng theo hướng dẫn của Viện Hàn lâm.

        Về công tác xuất bản, tạp chí: Năm 2022, Viện có 01 chương sách quốc tế và 04 cuốn sách của cán bộ Viện được xuất bản; công bố 01 bài tạp Quốc tế thuộc danh mục SCOPUS- Q1; 39 bài tạp chí trong nước; 8 bài kỷ yếu đăng trên Hội thảo quốc tế có chỉ số ISBN và 17 bài kỷ yếu đăng trên Hội nghị, Hội thảo Quốc gia có chỉ số ISBN.

        Về công tác hợp tác quốc tế: Viện có 02 viên chức tham gia và trình bày báo cáo tại  các Hội thảo Quốc tế. Trong đó, 01 viên chức trình bày báo cáo tại Hội thảo quốc tế “Chiến lược phục hồi xanh hậu Covid-19” do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (VASS), Viện Hàn lâm Hoàng Gia Campuchia (RAC), Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào (LASES) và Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) phối hợp tổ chức tại Phnôm Pênh, Campuchia và 01 viên chức trình bày trực tuyến bài tham luận “Cultural geography research in Vietnam” tại Hội nghị quốc tế Địa lý Châu Á “5th Asian Conference On Geography” được tổ chức tại Thái Nguyên.

        Công tác đánh giá, phân loại viên chức năm 2022: Theo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm 2022, Viện có 14 viên chức (chiếm 45%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 17 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Các lĩnh vực công tác khác như công tác thông tin - thư viện, công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên, kế hoạch - tài chính, công tác đào tạo… đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

        Với những thành tích đã đạt được, năm 2022, điểm đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) của Viện Địa lí nhân văn đạt 3,83 điểm.

        Hội nghị đã xác định phương hướng trọng tâm trong năm 2023, trong đó tập trung nhấn mạnh các nhiệm vụ: Tiếp tục kiện toàn các vị trí việc làm, bao gồm Lãnh đạo Tạp chí, các cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu trong các phòng, hướng tới chuyên nghiệp hóa trong các vị trí việc làm của viên chức; Hoàn thành tốt các đề tài/nhiệm vụ các cấp được giao; Tổ chức thành công Hội thảo quốc gia năm 2023 “Khoa học Địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam (SDGs) đến năm 2030”; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học với các cơ quan trong và ngoài Viện Hàn lâm, các tổ chức, địa phương trong nước; Tích cực, chủ động đề xuất, đấu thầu các đề tài/dự án các cấp.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

        Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023, các viên chức của Viện đã phát biểu ý kiến, về cơ bản các ý kiến nhất trí với những kết quả đạt được năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 được nêu trong báo cáo; đặc biệt các ý kiến đều bày tỏ sự tin tưởng vào sự chỉ đạo và điều hành của Lãnh đạo Viện. Bên cạnh đó, Viện cũng nhận được ý kiến phát biểu của đại diện Ban Hợp tác quốc tế, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Đoàn thanh niên, Công đoàn Viện Hàn lâm. Các ý kiến đều đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Viện Địa lí nhân văn trong năm 2022, đặc biệt là sự chủ động trong việc đấu thầu các đề tài dự án với các tổ chức, địa phương, đồng thời gợi mở những hướng hợp tác, phát triển hoạt động của Viện trong những năm tiếp theo.

TS. Nguyễn Song Tùng phát biểu tại Hội nghị

        TS. Nguyễn Song Tùng - Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn thay mặt toàn thể viên chức của Viện trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị và khẳng định các ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu tham dự sẽ được Viện Địa lí nhân văn tiếp thu để hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ công tác của Viện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

     

Mai Hải Linh