THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ NHÂN VĂN 15/12/2023

   Theo Quyết định số 409/GP-BTTTT ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép hoạt động của tạp chí in, Viện Địa lý nhân văn xin thông báo:

1. Tên cơ quan chủ quản tạp chí:

                  VIỆN ĐỊA LÝ NHÂN VĂN

        - Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

        - Điện thoại: 023.37245539;       Fax: 024.36825421

2. Tên cơ quan tạp chí

                  TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ NHÂN VĂN

3. Tạp chí hoạt động theo tôn chỉ, mục đích:

        - Thông tin về các hoạt động của Viện Địa lý nhân văn;

        - Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản để công bố các công trình nghiên cứu lý luận và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực địa lý nhân văn; phổ biến các tri thức về địa lý trong lĩnh vực xuất bản và xã hội.

4. Thể thức xuất bản:

        - Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh;

        - Kỳ hạn xuất bản: 03 tháng/kỳ;

        - Thời gian phát hành: Ngày 25 các tháng 3, 6, 9 và 12;

        - Khuôn khổ: 19 cm x 27 cm

        - Số trang: 120 trang

5. Trụ sở chính:

        -  Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

        -  Điện thoại: 023.37245539;         Fax: 024.36825421

        - Địa chỉ thư điện tử: newsroom.ihgeo@gmail.com

6. Lãnh đạo Tạp chí:

        Tổng biên tập: TS. Phạm Thị Trầm

        Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận và tính điểm thuộc các hội đồng: Kinh tế; Liên ngành Khoa học trái đất - Mỏ; Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học; Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học.

        Viện Địa lý nhân văn rất mong Quý độc giả quan tâm và gửi bài viết tới Tạp chí. Thể lệ gửi bài và các quy định bài viết của Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn được công bố trên website của Viện: https://ihgeo.vass.gov.vn.

        Xin trân trọng thông báo!

Mai Hải Linh