Viện Địa lí nhân văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 19/12/2023

   Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Viện Địa lí nhân văn và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 19/12/2023, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

        Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện Văn phòng, các Ban chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể viên chức, người lao động Viện Địa lí nhân văn.

        Chủ trì Hội nghị có TS. Nguyễn Song Tùng, Viện trưởng và TS. Bùi Thị Vân Anh, Phó Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn.

Toàn cảnh Hội nghị

        Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn, TS. Bùi Thị Vân Anh - Phó Viện trưởng đã trình bày Dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024” của Viện.

TS. Bùi Thị Vân Anh trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

        Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và Ban Lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tất cả viên chức và người lao động của Viện nên Viện Địa lí nhân văn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2023, một số kết quả nổi bật như sau: 

        Về công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2023, tất cả đề tài các cấp đã được triển khai theo đúng tiến độ: 03 đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia, 01 đề tài cấp Thành phố, 02 Nhiệm vụ biên soạn Địa chí địa phương, 05 đề tài cấp Bộ năm 2023-2024, 01 nhiệm vụ bảo vệ môi trường; 08 đề tài cấp cơ sở, 01 Hội thảo khoa học cấp Quốc gia. Ngoài ra, Viện cũng đã tổ chức được nhiều hội thảo khoa học từ các đề tài/nhiệm vụ đang triển khai như đề tài Nafosted, hội thảo của đề tài hợp tác với địa phương, đề tài cấp Bộ, nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, các Hội thảo và tọa đàm khoa học của hoạt động khoa học chung.

        Về công tác Tổ chức - Cán bộ: Năm 2023, Viện đã thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo đúng Hướng dẫn của Viện Hàn lâm và đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 1545/QĐ-KHXH ngày 14/11/2023 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Địa lí nhân văn. Năm 2023, Viện đã thành lập Tạp chí theo quy định và bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí; Thực hiện bổ nhiệm mới 01 Trưởng phòng và bổ nhiệm lại 01 Trưởng phòng; Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021- 2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031; Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn năm 2023. Các quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc và theo đúng hướng dẫn của Viện Hàn lâm.

        Công tác đánh giá, xếp loại viên chức và các chế độ chính sách khác của Viện được tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Viện Hàn lâm. Năm 2023, Viện Địa lí nhân văn có 06 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 20%) và 23 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 viên chức lãnh đạo Viện do Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá, 01 viên chức không thực hiện đánh giá xếp loại do đang làm việc ở nước ngoài, không có mặt tại Viện trên 6 tháng. Viện có 02 viên chức đang theo học Chương trình đào tạo Tiến sĩ trong nước và 01 viên chức đào tạo đang học tập sau Tiến sĩ tại Pháp; 01 viên chức tham gia đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị; 01 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên; 01 viên chức đang học Thạc sĩ; 01 viên chức đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Các viên chức được tạo điều kiện, cơ hội làm việc, học tập và nghỉ ngơi, tăng thêm sự đoàn kết trong Viện, đồng thời góp phần tạo sự ổn định và phát triển của Viện. Viện không có đơn thư khiếu nại và không có trường hợp nào vi phạm các nguyên tắc về bảo vệ chính trị nội bộ. Năm 2023, Viện có 04 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 viên chức đủ điều kiện đề xuất chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 03 viên chức đủ điều kiện đề xuất nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho viên chức có 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 04 tập thể phòng lao động xuất sắc và 02 tập thể phòng đủ điều kiện đề xuất nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho tập thể có 02 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm, Tập thể Viện Địa lí nhân văn và 02 viên chức của Viện đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm vì có thành tích xuất sắc. Mọi mặt công tác thi đua, khen thưởng ngày càng ổn định và phát triển, hoạt động đang ngày càng đi vào chuyên sâu và nề nếp.

        Công tác Xuất bản: Năm 2023, có 08 cuốn sách của các viên chức được xuất bản, trong đó có 5 cuốn viên chức của Viện là chủ biên và một số viên chức khác là thành viên tham gia. Viện có 10 bài viết đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN, 03 bài viết đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc tế không có chỉ số ISBN; 23 bài đăng trên kỷ yếu Hội thảo Quốc gia có chỉ số ISBN, và 10 bài đăng trên kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, cấp Viện chuyên ngành không có chỉ số ISBN.

        Công tác Tạp chí, Viện đã công bố được 41 bài viết trên các Tạp chí có uy tín trong nước được tính điểm trong hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và 04 bài viết được công bố trên tạp chí quốc tế, trong đó có 03 bài thuộc danh mục ISI - Q1 và 01 bài thuộc danh mục SCOPUS; Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn của Viện đã thực hiện việc cấp đổi giấy phép tạp chí in theo quy định và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 409/GP-BTTTT ngày 31/10/2023. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn đã xuất bản 04 số theo đúng quy định, hình thức và cấu trúc các bài tạp chí đã được chuẩn hóa. Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đánh giá Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn là tạp chí có uy tín, chất lượng, các bài tạp chí ngày càng được nâng cao, giữ đúng tôn chỉ mục đích, quan điểm chính trị và chấp hành đúng Luật báo chí, đảm bảo uy tín của một tạp chí liên ngành. Năm 2023 Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận và tính điểm thuộc các hội đồng: Kinh tế; Liên ngành Khoa học trái đất - Mỏ; Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học; Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học.

        Công tác hợp tác quốc tế: Viện đã duy trì và tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các học giả nước ngoài thông qua việc cử viên chức tham gia các hội thảo quốc tế tổ chức ở trong nước, tiếp xã giao và trao đổi học thuật với đoàn công tác của Đại học Trung Sơn, Trung Quốc; 01 đoàn ra trao đổi khoa học tại Hàn Quốc; 01 viên chức chủ trì và trình bày báo cáo tại phiên 9 Hội thảo quốc tế Địa lý châu Á và 01 viên chức có bài trình bày tại Hội thảo “International Conference on management and business 2023”.

        Công tác Thông tin - Thư viện luôn hoàn thành tốt về chuyên môn và nghiệp vụ. Thư viện đã bổ sung 22 cuốn sách tư liệu tiếng Việt; 10 cuốn tài liệu ngoại văn; 21 cuốn tạp chí tiếng Việt. Các nghiệp vụ khác như khai thác thông tin trên mạng nhằm tăng cường tài liệu nghiên cứu khoa học được viên chức thư viện triển khai ngay từ đầu năm và đã khai thác được 373 tin bài; Công tác nhập cơ sở dữ liệu trên phần mềm Sierra đã nhập 850 biểu ghi; Thư viện đã tiến hành số hóa 1208 trang tài liệu nhằm lưu trữ, bảo quản và phục vụ bạn đọc được tốt nhất. Năm nay Thư viện đã thực hiện nhiệm vụ trưng bày sách tại Hội thảo Khoa học Quốc gia của Viện tổ chức và được đánh giá cao.

        Hoạt động Website được duy trì ổn định có chất lượng tốt. Có gần 50 tin bài về các hoạt động của Viện được cập nhật và đăng tải trên Website của Viện năm 2023 nhằm quảng bá hình ảnh của Viện đến bạn đọc trong và ngoài nước, đồng thời giúp tìm kiếm thông tin được dễ dàng và nhanh chóng.

        Về công tác Tài chính: Viện đã thực hiện tốt các chế độ hành chính như báo cáo, kiểm tra... theo quy định, đảm bảo cho các hoạt động của Viện luôn được chi đúng, chi đủ; Đảm bảo kinh phí các khoản chi hoạt động, thực hiện tốt các chế độ tài chính, tiến hành kiểm tra, kiểm soát chi tiêu của Viện và các đề tài khoa học. Các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên được theo dõi chặt chẽ, có sự kiểm soát trong chi tiêu nhằm đảm bảo chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm. Việc thanh toán tiền lương, tiền công, các khoản trích nộp theo lương luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, kinh phí chi cải cách tiền lương bổ sung trong năm 2023 Bộ Tài chính cấp muộn nên việc chi trả lương điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới của Viện chưa được tiến hành đầy đủ và đúng thời gian. Bên cạnh đó, Viện luôn đảm bảo việc cung cấp thông tin tài chính cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan quản lý, lãnh đạo Viện tổng hợp, phân tích, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2023 của Viện.

        Ngoài ra, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Dân quân tự vệ và phòng cháy chữa cháy được chú trọng thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, phù hợp và linh hoạt, đảm bảo hiệu quả hoạt động của từng tổ chức và quyền lợi của viên chức.

        Báo cáo đã đưa ra những đánh giá chung về tình hình công tác năm 2023, những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế và các giải pháp khắc phục trong năm 2024.

        Hội nghị đã xác định phương hướng trọng tâm trong năm 2024, trong đó tập trung nhấn mạnh các nhiệm vụ: (01) thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự theo vị trí việc làm mới của Viện; (02) Đảm bảo các đề tài thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng và đảm bảo về chất lượng nghiên cứu. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học với các cơ quan trong và ngoài Viện Hàn lâm, các tổ chức, địa phương trong nước. Nâng cao năng lực nghiên cứu cho viên chức nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo của tập thể và cá nhân trong mọi hoạt động của Viện; (03) Tích cực, chủ động đề xuất, đấu thầu các đề tài/dự án các cấp; Tiếp tục mở rộng các quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế có cùng lĩnh vực quan tâm, đặc biệt động viên các viên chức trong Viện tích cực tham gia các Hội thảo quốc tế; và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn của Viện Hàn lâm đối với các mặt hoạt động khác của Viện; Báo cáo tổng kết cũng đưa ra 06 giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trên; đồng thời đề xuất 03 kiến nghị đối với Viện Hàn lâm nhằm thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Viện.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị

        Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024, các viên chức của Viện đã phát biểu ý kiến bổ sung để hoàn thiện Báo cáo tổng kết Viện năm 2023, về cơ bản các ý kiến nhất trí với những kết quả đạt được năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 được nêu trong báo cáo; đặc biệt các ý kiến đều bày tỏ sự tin tưởng vào sự chỉ đạo và điều hành của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Viện. Bên cạnh đó, Viện cũng nhận được ý kiến phát biểu của đại diện Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Quản lý khoa học, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Đoàn thanh niên và Công đoàn Viện Hàn lâm. Các ý kiến đều đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Viện Địa lí nhân văn trong năm 2023, đặc biệt là sự chủ động trong thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Viện Hàn lâm; tích cực đề xuất các đề tài/ nhiệm vụ với các tổ chức, địa phương trong và ngoài nước.

TS. Nguyễn Song Tùng phát biểu tại Hội nghị

        TS. Nguyễn Song Tùng - Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn thay mặt toàn thể viên chức của Viện trân trọng cảm ơn những ý kiến chúc mừng và đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị và khẳng định các ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu sẽ được Viện Địa lí nhân văn tiếp thu để hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ công tác của Viện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

  

Nguyễn Thị Sáu An