Viện Địa lí nhân văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và Lễ phát động thi đua năm 2023 21/02/2023

   Sáng ngày 21/2/2023, tại trụ sở số 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và Lễ phát động thi đua năm 2023.

        Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Song Tùng - Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; TS. Bùi Thị Vân Anh -  Phó Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng; TS. Trần Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; cùng sự có mặt của toàn thể viên chức và người lao động Viện Địa lí nhân văn.

Toàn cảnh Hội nghị

        TS. Nguyễn Song Tùng - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của các tập thể và cá nhân trong Viện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2022. Kết quả của sự phấn đấu đó đã được Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ghi nhận thông qua các thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm 2022.

        Kết quả thi đua năm 2022 Viện Địa lí nhân văn có 05 tập thể được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đó là: Viện Địa lí nhân văn, phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Địa lí Kinh tế và Chính trị, Phòng Địa lí Sinh thái và Môi trường, phòng Bản đồ, Viễn thám và GIS; 01 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là phòng Hành chính - Tổng hợp; 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vì đã có thành tích 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là: đồng chí Trần Thị Tuyết - viên chức thuộc phòng Địa lí Dân cư và Văn hóa, đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - viên chức thuộc phòng Quản lý khoa học, đồng chí Nguyễn Thị Hằng, đồng chí Lê Hồng Ngọc - viên chức thuộc phòng Địa lí Kinh tế và Chính trị.

TS. Nguyễn Song Tùng và TS. Bùi Thị Vân Anh trao Giấy khen

cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phòng Hành chính - Tổng hợp nhận

 Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN

Các cá nhân nhận Bằng khen của

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN

        Lãnh đạo Viện trao tặng Giấy khen cho 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, đó là: Đồng chí Đỗ Thị Duyên - viên chức thuộc phòng Hành chính - Tổng hợp; Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - viên chức thuộc phòng Địa lí Kinh tế và Chính trị; Đồng chí Đặng Thành Trung - viên chức thuộc phòng Bản đồ, Viễn thám và GIS và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - viên chức thuộc phòng Địa lí Sinh thái và Môi trường.

 

Các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022

        Bên cạnh đó, các tổ chức Công đoàn và Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn cũng đạt được rất nhiều thành tích trong năm 2022. TS. Trần Thị Tuyết - Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã trao tặng danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc năm 2022” cho đồng chí Lê Hồng Ngọc; Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Địa lí nhân văn đã trao tặng giấy khen cho đồng chí Lê Thu Quỳnh và đồng chí Đặng Thành Trung vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào“Văn hóa thể thao” năm 2022.

Đồng chí Lê Hồng Ngọc đạt danh hiệu

Công đoàn viên xuất sắc năm 2022

Các cá nhân đạt thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Văn hóa thể thao” năm 2022

        Trong công tác đoàn, năm 2022, Chi đoàn Viện Địa lí nhân văn đã được nhận Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đoàn Thị Thu Hương - Bí thư chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhận Giấy khen của Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

        Tại buổi lễ phát động thi đua năm 2023, TS. Nguyễn Song Tùng đã khẳng định Viện Địa lí nhân văn sẽ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với phương châm hành động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đề ra là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển; nhằm phát huy tinh thần đổi mới, khuyến khích sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Ngoài ra viên chức và người lao động của Viện Địa lí nhân văn cần nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

        Tại Hội nghị, TS. Phạm Thị Trầm thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng đọc bản dự thảo Tiêu chí thi đua năm 2023 của Viện Địa lí nhân văn. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các tiêu chí cần phải đạt được và đã biểu quyết nhất trí cao.

        Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022 và Lễ phát động thi đua năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Hi vọng năm 2023, các tập thể và cá nhân của Viện Địa lí nhân văn tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, nỗ lực hơn nữa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 với nhiều thành tích đột phá mới trong phong trào thi đua.

Mai Hải Linh