NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN 1 NHIỆM VỤ “ĐỊA CHÍ KIM SƠN” 16/12/2023

   Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-ĐLNV ngày 6/12/2023 của Viện Địa lí nhân văn về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu giai đoạn 1 nhiệm vụ “Địa chí Kim Sơn”, sáng ngày 16/12/2023 Viện Địa lí nhân văn tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 nhiệm vụ biên soạn cuốn sách “Địa chí Kim Sơn”, do PGS.TS. Bùi Xuân Đính và TS. Trần Ngọc Ngoạn làm đồng chủ nhiệm, Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Địa chí Kim Sơn là công trình khoa học được biên soạn theo hướng địa chí tổng hợp, có thể coi như một cuốn “bách khoa thư” về địa phương, giới thiệu tổng thể các mặt của huyện: địa lý tự nhiên và địa lý hành chính; dân cư; lịch sử hình thành huyện và sự phát triển của huyện qua các thời kỳ lịch sử; chính trị - xã hội; kinh tế; các khía cạnh văn hóa, giáo dục..., từ quá khứ đến hiện tại. Đây là những thông tin tư liệu cơ bản nhất, các thông tin này không chỉ giúp cán bộ và nhân dân trong huyện hiểu được những giá trị truyền thống của địa phương mà còn là cơ sở khoa học để các ban ngành, đoàn thể, các xã trong huyện có định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cuốn sách cũng là một ấn phẩm để giới thiệu về huyện Kim Sơn với bạn bè xa gần.

        Trên cơ sở các nguồn tài liệu thu thập, kết hợp cách tiếp cận lịch đại và đồng đại, tổng thể và hệ thống, đa ngành và liên ngành, trong đó, tiếp cận lịch sử và dân tộc học được xem là chủ đạo; áp dụng các phương pháp phân tích, diễn giải, thống kê, so sánh… để hình thành các chuyên đề, từ đó chắt lọc và biên soạn thành bản thảo Địa chí Kim Sơn với 6 phần nội dung chính và phần phụ lục. Trong giai đoạn 1 “Địa chí Kim Sơn” đã hoàn thiện 4 phần nội dung và phần phụ lục. Nội dung các phần được cụ thể như sau:

        Phần thứ nhất: Địa lý, địa lý hành chính và dân cư, gồm 3 chương: địa lý tự nhiên, địa lý hành chính và dân cư, dân tộc. Trong phần này, đã nêu rõ các đặc điểm về tự nhiên, các tài nguyên thiên nhiên; quá trình hình thành và phát triển của các đơn vị hành chính và đặc điểm về dân cư và dân tộc trên địa bàn huyện Kim Sơn.

        Phần thứ hai: Kim Sơn qua các thời kỳ lịch sử. Nội dung phần này đã đề cập đến sự hình thành và phát triển của huyện Kim Sơn qua các giai đoạn lịch sử, tìm hiểu và khai thác tối đa thông tin từ quá trình khai hoang, thành lập huyện Kim Sơn cho đến ngày nay.

        Phần thứ ba: Chính trị. Phần này đã mô tả lịch sử hình thành, cơ cấu và chức năng, hoạt động của hệ thống chính trị như Đảng bộ huyện, Bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kim Sơn.

        Phần thứ tư: Kinh tế. Phần này đã nêu rõ đặc điểm kinh tế và sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế của huyện qua các thời kì, đã chỉ ra được các đặc điểm, tiềm năng và những nét đặc trưng của ngành kinh tế huyện Kim Sơn từ khi thành lập Huyện đến nay.

        Phần Phụ lục. Phần này đã giới thiệu các sự kiện lịch sử chính của huyện Kim Sơn; các nhân vật lịch sử huyện Kim Sơn; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sĩ huyện Kim Sơn; Các vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và chính quyền huyện Kim Sơn qua các nhiệm kỳ; Các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động huyện Kim Sơn; Các vị là Ủy viên Trung ương Đảng; Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ huyện Kim Sơn; Các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, các nhà văn, nhà báo tiêu biểu.

        Hội đồng nghiệm thu giai đoạn 1 đánh giá cao những kết quả đạt được của nhiệm vụ; nội dung các phần trong giai đoạn 1 của bản thảo đã đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung so với đề cương và hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, bản thảo cũng cần chỉnh sửa để các nội dung được cô đọng hơn, thống nhất cách chia các giai đoạn lịch sử trong các phần, bổ sung thêm các bản đồ và hình ảnh của huyện Kim Sơn,… Nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị tiếp tục hoàn thiện các phần của cuốn Địa chí trong giai đoạn 2.

Nguyễn Thị Huyền Thu