NGHIỆM THU CẤP ĐỊA PHƯƠNG NHIỆM VỤ “BIÊN SOẠN ĐỊA CHÍ HUYỆN CÔ TÔ” 10/12/2023

   Sáng ngày 10/12/2023, Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô đã tổ chức nghiệm thu cấp địa phương nhiệm vụ “Biên soạn Địa chí huyện Cô Tô” do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm, Viện Địa lí nhân văn là tổ chức chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Sau hơn một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ (từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023), Viện Địa lí nhân văn đã triển khai nhiều đợt khảo sát thực tế tại huyện Cô Tô cũng như một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thu thập, tìm hiểu các thông tin về địa lý, dân cư, dân tộc, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị của Cô Tô từ quá khứ tới hiện tại. Nhiệm vụ đã tổ chức 3 cuộc Hội thảo để xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các đại biểu là Lãnh đạo và các cơ quan, phòng ban công tác trên địa bàn huyện Cô Tô, đặc biệt là các đồng chí nguyên Lãnh đạo huyện Cô Tô qua các thời kỳ. Trong đó, Hội thảo lần 1 tổ chức ngày 26/7/2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, Hội thảo lần 2 tổ chức ngày 15/9/2023 tại Viện Địa lí nhân văn, Hội thảo lần 3 tổ chức ngày 14/10/2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo tại 3 cuộc Hội thảo, bản thảo cuốn Địa chí huyện Cô Tô đã chỉnh sửa, hoàn thiện và nghiệm thu cơ sở tại Viện Địa lí nhân văn vào ngày 25/11/2023. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện, Viện Địa lí nhân văn đã nộp sản phẩm cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô để tiến hành nghiệm thu cấp địa phương.

        Hội đồng nghiệm thu cấp địa phương gồm 09 thành viên (GS.TS. Trương Quang Hải- Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lâm Bá Nam- Chủ tịch Hội Dân tộc học Việt Nam là Phản biện 1; GS.TS. Nguyễn Văn Kim- Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia là Phản biện 2; và các Ủy viên Hội đồng: TS. Nhị Lê- Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng- Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội; TS. Nguyễn Việt Dũng- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô; Đồng chí Nguyễn Thanh Sửu- Nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô; Đồng chí Đoàn Hải Đăng- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh; Đồng chí Vũ Quang Hợp- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh).

        Hội đồng đánh giá nhiệm vụ đã được thực hiện nghiêm túc, công phu, tư liệu phong phú, các tài liệu được sử dụng đảm bảo độ tin cậy. Cuốn “Địa chí huyện Cô Tô” được cấu trúc thành 5 phần và 23 chương đảm bảo tính logic, thể hiện mọi mặt về vị trí địa lý, các điều kiện tự nhiên, hành chính, dân cư, dân tộc, lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, hệ thống chính trị của huyện đảo Cô Tô. Các nội dung của bản thảo đã đáp ứng đầy đủ các mục tiêu và nội dung của một cuốn Địa chí địa phương.

        Cuốn Địa chí huyện Cô Tô là một công trình khoa học có tính “bách khoa thư” ghi lại đầy đủ và xác thực những nét đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, các kiến thức địa phương cho các thế hệ Nhân dân, cán bộ huyện Cô Tô nói riêng và người dân Quảng Ninh nói chung, đồng thời là “cột mốc mềm” khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, biên giới, lãnh thổ của đất nước.

        Nhiệm vụ đã được Hội đồng xếp loại Xuất sắc với số điểm trung bình 95/100.

        Hội đồng đã đề nghị nhóm tác giả sớm hoàn thiện để xuất bản.

Đoàn Thị Thu Hương