Viện Địa lí nhân văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 (19/12/2023)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Viện Địa lí nhân văn và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 19/12/2023, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN 1 NHIỆM VỤ “ĐỊA CHÍ KIM SƠN” (16/12/2023)

Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-ĐLNV ngày 6/12/2023 của Viện Địa lí nhân văn về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu giai đoạn 1 nhiệm vụ “Địa chí Kim Sơn”, sáng ngày 16/12/2023 Viện Địa lí nhân văn tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 nhiệm vụ biên soạn cuốn sách “Địa chí Kim Sơn”, do PGS.TS. Bùi Xuân Đính và TS. Trần Ngọc Ngoạn làm đồng chủ nhiệm, Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng Trung du và miền núi phía Bắc (14/12/2023)

Cuốn sách “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng Trung du và miền núi phía Bắc” là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng Trung du và miền núi phía Bắc” do TS. Phạm Thị Trầm làm chủ nhiệm, thực hiện trong giai đoạn 2019-2020.