ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2022-2024 (29/03/2022)

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại hội trường tầng 7, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 nhằm tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2019 - 2022 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2017- 2019 (20/04/2017)

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại hội trường tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi đoàn cơ sở Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 nhằm tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2014 - 2017 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ...