GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 30/10/2023

“ĐỊA LÍ NHÂN VĂN TRONG THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM (SDGs) ĐẾN NĂM 2030”

 

        Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn năm 2023, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 - 02/12/2023), Viện Địa lí nhân văn phối hợp với Hội Địa lý Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề Địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam (SDGs) đến năm 2030”.

Thời gian:

8h00 - 12h00, Thứ Tư

Ngày 08 tháng 11 năm 2023

Địa điểm:

Hội trường 3C, tầng 3, tòa nhà B

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

 

Viện Địa lí nhân văn trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học quan tâm đến tham dự Hội thảo.