THÔNG BÁO VỀ VIỆC DI CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC 05/09/2022

    Thực hiện Quyết định số 1154QĐ-KHXH ngày 26/7/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc di chuyển trụ sở, bố trí diện tích làm việc cho các đơn vị, phục vụ “Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Hàn lâm Khoa  học xã hội Việt Nam tại số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội”.

        Kể từ ngày 05/9/2022 Viện Địa lí nhân văn tại Tầng 7, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội chuyển trụ sở làm việc sang địa điểm mới tại Tầng 2, Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số 176 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại Viện trưởng, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn thư thay đổi như sau:

        Số điện thoại Viện trưởng: 024.36825416

        Số điện thoại phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn thư: 024.36825429

        Số Fax: 024.36825421

        Vậy Viện Địa lí nhân văn xin thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiên liên hệ trong công việc.