THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “KHOA HỌC ĐỊA LÍ NHÂN VĂN VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN” 01/10/2021

         Kính gửi: Quý đại biểu

 

        Ban tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Khoa học địa lí nhân văn với việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” xin trân trọng thông báo:      

         Theo kế hoạch, Ban tổ chức Hội thảo đã có thông báo tới Quý đại biểu thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo vào ngày 20/10/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị 22 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn Thành phố. Vì vậy, Ban tổ chức quyết định lùi thời gian tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Khoa học địa lí nhân văn với việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”  đến một thời điểm thích hợp.

         Ban tổ chức sẽ có thông báo tới Quý đại biểu ngay khi có quyết định về hình thức và thời gian tổ chức. Ban tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm của Quý đại biểu và hi vọng sẽ hân hạnh được đón tiếp quý vị trong Hội thảo thời gian tới!

        Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  •            TS. Phạm Thị Trầm         ĐT: 0984845279         Email: trampham.iesd@gmail.com
  •            ThS. Mai Hải Linh            ĐT: 0986711014        Email: linhmh.ihgeo@gmail.com

 

        Trân trọng cảm ơn!