THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU BÌA VÀ SỐ TRANG TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ NHÂN VĂN 11/05/2021

THÔNG BÁO

 

 

        1. Với mong muốn thay đổi hình thức Tạp chí theo xu hướng của các tạp chí có uy tín, bìa tạp chí cần được thiết kế hiện đại, đơn giản, dễ gây ấn tượng với độc giả. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn đã thiết kế mẫu Bìa mới của Tạp chí.

         2. Với số lượng bài viết được gửi đến Tạp chí ngày càng nhiều, để tiếp tục củng cố, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng của Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học trong giai đoạn tới, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn tăng số trang của Tạp chí từ 60 trang lên 90 trang.

        Do đó, kể từ số 1 năm 2021, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn sử dụng mẫu bìa mới và thực hiện tăng trang từ 60 trang lên 90 trang/số.

         Xin trân trọng thông báo!

                                                                  TỔNG BIÊN TẬP

                                                                                                                                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                       Trần Ngọc Ngoạn