Giới thiệu chung về Thư Viện 01/01/2017

 

 

 

1. Lịch phục vụ của Thư viện

 

 Phục vụ bạn đọc trong giờ hành chính các ngày làm việc.

 Địa chỉ liên hệ: Phòng 701, tòa nhà A, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

 Số điện thoại: 0462730441, máy lẻ 4701

 

2. Nội quy phục vụ của Thư viện

 

* Quy định chung ở phòng đọc

   Bạn đọc có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh những quy định ở phòng đọc, cụ thể:

- Bảo quản tốt tài sản thư viện, không tự ý sử dụng các trang thiết bị trong phòng đọc nếu chưa có sự hướng dẫn và sự đồng ý của cán bộ thư viện.

  - Giữ trật tự và giữ vệ sinh chung trong phòng đọc.

 

* Quy định về mượn tài liệu đối với cán bộ của Viện

   - Mỗi cán bộ trong cơ quan có thể mượn tối đa 10 tài liệu sách và tạp chí các loại trong thời hạn không quá 3 tháng. Sau khi trả xong, người mượn mới được mượn tài liệu tiếp theo.

   - Nếu quá thời hạn 6 tháng và qua nhiều lần nhắc nhở mà người mượn vẫn không trả thì Thư viện coi như người mượn đã đánh mất tài liệu và người đó phải trả tiền đền bù bằng 3 lần giá trị tài liệu đó hoặc phải photocopy đúng như nguyên bản hai bản và đóng bìa cứng trả cho Thư viện.

- Nếu người mượn đánh mất tổng số quá 5 tài liệu hoặc tạp chí thì ngoài việc phải đền tiền theo quy định còn bị mất quyền mượn sách về nhà, đồng thời bị trừ tiêu chuẩn thi đua trong năm đó vì không chấp hành tốt nội quy của Thư viện.

-  Người mượn tài liệu có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản tài liệu, không được đánh dấu, gạch xóa và làm hư hỏng tài liệu.

-   Đối với các nguồn tài liệu tham khảo như niên giám thống kê, từ điển, bản đồ,   báo và phụ san chỉ được xem tại chỗ. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan và Trưởng phòng thông tin - thư viện thì những tài liệu này chỉ được mượn tối đa là 7 ngày.

 

* Quy định đối với độc giả ngoài Viện

-  Bạn đoc ngoài cơ quan khi đến Thư viện cần có giấy giới thiệu của đơn vị chủ quản như cơ quan hoặc các trường đại học.

- Bạn đọc ngoài cơ quan chỉ được tham khảo tài liệu tại chỗ đối với tất cả các loại tài liệu.

 

3. Nguồn lực thông tin tại Thư viện Viện Địa lí nhân văn (Tính đến hết năm 2016)

 

      Hiện tại, thư viện có 2 loại nguồn lực thông tin: Nguồn thông tin văn bản và nguồn thông tin điện tử

 

* Nguồn thông tin văn bản:

- Sách: Số lượng sách trong thư viện hiện nay là khoảng hơn 8000 cuốn gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau như sách tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga; Bao gồm các chuyên ngành về các vấn đề Địa lí, kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường...

-  Tạp chí trong nước: 68 loại tạp chí

-  Tạp chí ngoại: 237 cuốn

-  Tư liệu: khoảng 1740 cuốn

-  Bản đồ: 1817 bản đồ

-  Ảnh vệ tinh: 64 ảnh vệ tinh

 

* Nguồn thông tin điện tử:

         Thư viện sử dụng hệ quản trị CSDL CDS-ISIS for Windows để quản lý thông tin thư mục về các tài liệu hiện có trong thư viện. Người dùng tin có thể tìm tin theo phương thức trực tuyến qua máy tính đặt tại phòng đọc.

Thư viện đã xây dựng được 4 CSDL:

- CSDL Sách (bao gồm sách tiếng Việt, sách nước ngoài): khoảng hơn 8.000 biểu ghi

- CSDL Tạp chí: hơn 5.000 biểu ghi

- CSDL Tư liệu (luận án, luận văn, đề tài khoa học các cấp của các cán bộ trong và ngoài Viện…):

   gần 1.700 biểu ghi

- CSDL bản đồ: Khoảng gần 1700 biểu ghi

- CSDL Ảnh vệ tinh: khoảng 64 biểu ghi

        Các CSDL đã và đang phục vụ bạn đọc có hiệu quả.

  Ngoài ra, thư viện còn sử dụng phần mềm Greenstone để quản lý toàn văn các đề tài khoa học của Viện.

 

                                                Thư viện