Các ấn phẩm tiêu biểu 01/04/2017

TT

Tên sách

Tác giả/chủ biên

Nhà xuất bản

Năm XB

1

 Địa lý Việt Nam

Trần Đình Gián (chủ biên)

Khoa học xã hội

1990

2

 Văn hóa và cư dân đồng bằng    sông Hồng

Vũ Tự Lập (chủ biên)

Khoa học xã hội

1991

3

 Những vấn đề địa chính trị- Hồi giáo- Biển- Châu Phi, dịch từ cuốn "Questions de Géopolitique: của Yves Lacoste.

Vũ Tự Lập (dịch giả)

Khoa học xã hội

1991

4

 Atlat Việt Nam

Vũ Tự Lập -

Christian Taillard

RECLUS La Documentation Francaise, Paris

1994

5

 Tập bản đồ địa lý địa phương Việt Nam

Vũ Tự Lập (chủ biên)

Khoa học xã hội

1996

6

 Thủ đô các nước trên thế giới

Nguyễn Thế Hoa

(chủ biên)

Khoa học xã hội

1997

7

 Địa chí Lạng Sơn

Đồng tác giả

Chính trị Quốc gia

1999

8

 Địa lý Kinh tế - Xã hội các nước ASEAN, Tập 1.

Phạm Thị Mộng Hoa

(chủ biên)

Khoa học xã hội

1999

9

 Du lịch với dân tộc thiểu số ở Sa Pa

Phạm Mộng Hoa –

Lâm Thị Mai Lan

Văn hóa Dân tộc

2000

10

 Từ điển bách khoa Việt Nam

Đồng tác giả

Từ điển bách khoa Việt Nam

2001 2006

11

 Tái định cư trong các dự án phát triển: Chính sách và thực tiễn

Phạm Mộng Hoa –

Lâm Thị Mai Lan

Khoa học xã hội

2001

12

 Từ điển thuật ngữ địa lý nhân văn

Nguyễn Ngọc Tuấn

(chủ biên)

Khoa học xã hội

2003

13

 Những vấn đề kinh tế – xã hội và môi trường vùng ven đô các đô thị lớn trong quá trình phát triển bền vững

Nguyễn Ngọc Tuấn

(chủ biên)

 

Khoa học xã hội

2003

14

 Địa chí Hòa Bình

Đồng tác giả

Chính trị Quốc gia

2005

15

 Địa chí Hà Nam

Đồng tác giả

Chính trị Quốc gia

2005

16

 Địa chí Thái nguyên

Đồng tác giả

Chính trị Quốc gia

2008

17

 Phát triển đô thị bền vững: những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới

Đào Hoàng Tuấn

(chủ biên)

Khoa học xã hội

2008

18

 Phát triển nông thôn bền vững: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

Trần Ngọc Ngoạn

(chủ biên)

Khoa học xã hội

2008

19

 Phát triển bền vững - Từ quan niệm đến hành động

Hà Huy Thành –

Nguyễn Ngọc Khánh

Khoa học xã hội

2009