Vài suy nghĩ về vai trò và vị trí của khoa học Địa Lí trong Viện Khoa học xã hội Việt Nam (01/03/2016)

Khoa học Địa Lý là một trong những nhu cầu cơ bản của xã hội loài người, do đó mà có một lịch sử rất lâu đời, từ thời kỳ cổ đại cho đến tận ngày nay. Mỗi một con người và cả xã hội đều sinh sống, sản xuất, đấu tranh trên một không gian lãnh thổ to nhỏ nào đó, tìm cách chiếm hữu nó, tìm hiểu và khai thác, bảo vệ hay mở rộng nó để phát triển.