Hội thảo về nền kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước ...

31/01/2013
Hội thảo "Nền kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu - Những vấn đề của Đức và Việt Nam" tổ chức tại Viện KHXH Việt Nam ngày 14-15/7/2011
Hội thảo "Nền kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu - Những vấn đề của Đức và Việt Nam" tổ chức tại Viện KHXH Việt Nam ngày 14-15/7/2011.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện KHXHVN, GS TS Đỗ Hoài Nam, nguyên Chủ tịch Viện KHXHVN, ông Meyer-Wiefhausen, Quyền Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, ông Stefan Urban, Đại diện của Viện KAS tại Việt Nam, và GS Rudiger von Rosen, Giám đốc điều hành Viện chứng khoán Đức, nguyên Chủ tịch Thị trường chứng khoán CHLB Đức. Tham dự hội thảo có nhiều học giả hàng đầu của nhiều ngành khoa học xã hội, các quan chức của nhiều cơ quan nhà nước ở Việt Nam.

Trong hai ngày hội thảo, các đại biểu thảo luận các đề tài như "Nền kinh tế Đức sau khủng hoảng tài chính và vai trò của nhà nước sau suy thoái kinh tế toàn cầu" (GS Rudiger von Rosen), "Nền kinh tế Việt Nam trong và sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu" (GS TS Nguyễn Xuân Thắng), "Vai trò nhà nước và sự điều chỉnh chính sách của nhà nước Việt Nam sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu" (PGS TS Bùi Quang Thuấn, Phó Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam), "Kinh tế thị trường xã hội và các hệ thống an sinh xã hội ở CHLB Đức" (GS Rudiger von Rosen), "Hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam" (PGS TS Nguyễn Hữu Dũng, nghiên cứu viên cao cấp, Bộ LĐTBXH), "Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam" (PGS TS Nguyễn Danh Sơn, Viện KHXHVN), "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vấn đề quản trị doanh nghiệp ở CHLB Đức" (GS Rudiger von Rosen), "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và của tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam" (PGS TS Phạm Văn Đức, Viện Trưởng Viện Triết học), "Nghiên cứu xã hội học về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam" (PGS TSKH Bùi Quang Dũng), và "Chữ tín của doanh nghiệp và vai trò của nó trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp"

(TS Nguyễn Tài Đông, Viện Triết học, Viện KHXHVN).