Hội thảo công bố Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 8, quý 4/2015

29/03/2016

Ngày 18 tháng 03 năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam – Số 8, quý 4/2015”. Bản tin Cập nhật Thị trường Lao động Việt Nam đã cho thấy một số khía cạnh cơ bản liên quan đến biến đổi thị trường lao động ở nước ta trong 12 tháng từ quý 4/2014 đến quý 4/2015.

 

Cụ thể, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tiếp tục tăng. Lao động từ 15 tuổi trở lên có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng hơn 1 triệu người trong một năm qua, từ 10,01 triệu người vào quý 4 năm 2014 lên 11,02 triệu người vào quý 4 năm 2015. Trong đó, tỷ lệ các nhóm có trình độ đại học trở lên, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp và sơ cấp nghề tăng, nhưng giảm ở nhóm có trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề.

 

Trong 12 tháng, số người có việc làm tăng lên nhưng tốc độ tăng rất thấp. Về biến động việc làm theo ngành: so với quý 3/2015 thì khu vực dịch vụ (bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) tăng nhiều nhất, tiếp đến là các ngành giáo dục - đào tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo và nghệ thuật, vui chơi và giải trí, nhưng các ngành xây dựng, dịch vụ lưu trú và ăn uống, vận tải, kho bãi và hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm có xu hướng giảm. Về cơ cấu lao động theo nhóm ngành có sự chuyển dịch: so với quý 3/2015 thì tỷ trọng lao động nhóm ngành nông - lâm - thủy sản tiếp tục giảm; nhóm ngành công nghiệp và xây dựng giảm nhẹ; nhóm ngành dịch vụ tăng lên. Tuy nhiên, so với quý 4 năm 2014 thì có sự khác biệt ở nhóm ngành công nghiệp và xây dựng, tỷ trọng lao động nhóm ngành công nghiệp và xây dựng tăng lên. Số lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài trong năm 2015 vẫn duy trì được hơn 100 nghìn người, trong đó, Đài Loan và Nhật Bản là hai thị trường thu hút lao động Việt Nam nhiều nhất.

 

Thu nhập của lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng, ở cả thành thị, nông thôn, cũng như nhóm nam, nữ. Thu nhập của nhóm lao động thành thị tăng nhiều hơn so với nhóm lao động nông thôn và của nhóm lao động nam tăng hơn nhóm lao động nữ.

 

Về tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động quý 4 năm 2015 giảm mạnh so với quý 3 năm 2015, nhưng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2014. Nhìn chung, tình hình thất nghiệp được cải thiện. Việc tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta có xu hướng tăng nhưng tăng rất chậm.

 

Về cung - cầu lao động: nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng lao động đã tăng lên trong năm qua, đặc biệt ở một số công việc như bán hàng, nhân viên kinh doanh, điện, điện tử, lái xe, cơ khí và chế tạo máy. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm việc làm của lao động cũng có xu hướng tăng, đặc biệt là nam giới. Dự báo trong năm 2016 sẽ có xu hướng tăng về cung lao động, việc làm và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ giữ ở mức thấp. 

Nguyễn Quang Tuấn