Hội thảo về Nghiên cứu bất công bằng sức khỏe tại Việt Nam: bằng chứng phục vụ chính sách và can thiệp y tế

24/08/2015

    Ngày 19 tháng 8 năm 2015, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu bất công bằng sức khỏe tại Việt Nam: bằng chứng phục vụ chính sách và can thiệp y tế”. TS. Socorro Ecsalante, Trưởng nhóm nghiên cứu Hệ thống y tế thuộc Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, TS. Anjana Bhushan, Điều phối viên, đơn vị Hệ thống y tế, Văn phòng Tổ chức y tế Thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương và PGS.TS Hoàng Văn Minh, Trường Đại học Y Hà Nội cùng chủ trì Hội thảo.

 

    Trao đổi tại Hội thảo, các chuyên gia y tế đều khẳng định mức độ bao phủ của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua. Chính phủ đã có những đầu tư nhất định cho hệ thống y tế về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, nhằm đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, từ những phân tích cụ thể, các chuyên gia cho rằng còn nhiều  rào cản liên quan và các yếu tố hạn chế thúc đẩy khả năng tiếp cận để hệ thống y tế, mà cụ thể là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, tại những vùng khó khăn của Việt Nam. Đó không chỉ là các rào cản về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hay chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh mà còn là các rào cản từ tiếp cận xã hội (ngôn ngữ, phong tục tập quán hay quan hệ xã hội, thái độ của nhân viên y tế với người dân), các rào cản về địa lý, tài chính và bảo hiểm y tế. Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến công bằng trong chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là nhóm dân số ở những vùng khó khăn của Việt Nam. Bất công bằng về bao phủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn bởi sự tương tác của nhiều yếu tố bất lợi như việc thiếu hiểu biết của người dân, điều kiện khó khăn của địa phương, hay hệ thống y tế cơ sở chưa đủ mạnh.

 

    Cải thiện hệ thống y tế cơ sở là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu sự bất công bằng trong chăm sóc sức khỏe đối với dân cư khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, tăng tính sẵn có của các dịch vụ y tế phòng/điều trị bệnh không lây nhiễm, mở rộng bao phủ và cải thiện gói quyền lợi bảo hiểm y tế, cải thiện hệ thống chuyển tuyến, thay đổi thái độ và cách cư xử của cán bộ y tế với người bệnh là những mục tiêu cần chú trọng để đảm bảo tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe tại những vùng khó khăn của Việt Nam.

Nguyễn Như Trang