Tọa đàm "Chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam" 01/04/2015

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia về “Chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” do TS. Nguyễn Thế Huệ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Người cao tuổi Việt Nam làm chủ nhiệm, ngày 5 tháng 2 năm 2015, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm “Chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam". Tham gia buổi tọa đàm có TS. Đàm Hữu Đắc – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Tiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, cùng đại diện Bộ Y tế, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam, một số trường đại học và viện nghiên cứu tại Hà Nội.

Các đại biểu đã nghe 6/13 báo cáo tham luận  về các khía cạnh liên quan đến chăm sóc người cao tuổi (NCT) ở Việt Nam trong xu hướng già hóa dân số toàn cầu của thế kỷ XXI. Các báo cáo đã phân tích thực trạng già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay, vai trò của người cao tuổi và những tác động  của già hóa dân số đối với kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập, tác động đến các quan hệ gia đình, lối sống và an sinh xã hội. Định hướng nghiên cứu chăm sóc NCT được đưa ra với những khía cạnh khác nhau về lý luận và thực tiễn trong: chính sách, hoạt động thực tiễn  chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, và đặc biệt là một số khía cạnh trong chăm sóc NCT là trí thức. Những người tham dự đã nhấn mạnh việc giám sát, đánh giá thực hiện hệ thống văn bản pháp luật về  NCT hiện nay và đưa ra các nhu cầu cần thiết trong tiếp cận nghiên cứu liên ngành về các chiều cạnh liên quan đến chăm sóc NCT ở Việt Nam. Các đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả từ các báo cáo và thảo luận về việc cần thiết nghiên cứu toàn diện, đầy đủ về NCT, đưa ra những mô hình chăm sóc NCT với các chủ thể phù hợp, bàn luận  chính sách trong chăm sóc nhằm mục tiêu an sinh cho NCT phù hợp với vai trò của họ; góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội và phát triển bền vững của đất nước./.

Nguyễn Thị Ngọc Hà