Giới thiệu dự án hợp tác Việt - Pháp: "Mạng lưới xã hội ở nông thôn..."

31/01/2013
Trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt-Pháp FSP “Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội của Việt Nam”, Viện Xã hội học tiến hành nghiên cứu về “mạng lưới xã hội ở nông thôn miền Bắc Việt Nam”
Trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt-Pháp FSP “Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội của Việt Nam”, Viện Xã hội học tiến hành nghiên cứu về “mạng lưới xã hội ở nông thôn miền Bắc Việt Nam”. Dự án tiến hành trong bốn năm, từ 2006 đến 2009. Dự án này bao gồm hai hợp phần là đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu hàn lâm. Về nghiên cứu, dự án thu hút được sự tham gia của các nhà nghiên cứu Viện Xã hội học (Việt Nam), Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Pháp), Đại học Provence (Pháp) và Viện Nghiên cứu Phát triển (Thụy Sĩ), bao gồm:
 1. PGS. TSKH. Bùi Quang Dũng (Viện Xã hội học- Điều phối viên phía Việt Nam của dự án)
 2. PGS. TS. Mai Văn Hai (Viện Xã hội học)
 3. PGS. TS. Phạm Văn Bích (Viện Xã hội học)
 4. TS. Trương Xuân Trường (Viện Xã hội học)
 5. ThS. Phạm Liên Kết (Viện Xã hội học)
 6. TS. Christian Culas (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á- Điều phối viên phía Pháp của dự án)
 7. TS. Christophe Gironde (Viện Nghiên cứu Phát triển)
 8. TS. Nguyễn Thị Phương Ngọc (Đại học Provence)
 9. TS. Lauren Fage (Đại học Provence)
 10. TS. Alain Fiorucci (Đại học Provence)

Về đào tạo, dự án hiện đang đào tạo 01 nghiên cứu sinh là cán bộ trẻ của Viện Xã hội học (chị Đặng Thị Việt Phương) và 01 nghiên cứu sinh người Pháp (anh Emanuel Pannier). Hai nghiên cứu sinh sẽ bảo vệ luận án tại Đại học Provence (Pháp) vào năm 2010.

Tham gia dự án, mỗi nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh đều xác định cho mình một chủ đề riêng liên quan đến chủ đề chung về mạng lưới xã hội ở nông thôn. Hiện nay dự án đang tập trung vào những chủ đề nghiên cứu sau:

 1. Mạng lưới xã hội và trao đổi xã hội ở nông thôn (PGS. TS. Bùi Quang Dũng)
 2. Mạng lưới liên hệ dòng họ (PGS. TS. Mai Văn Hai)
 3. Vai trò của thông tin trong mạng lưới xã hội ở nông thôn (TS. Trương Xuân Trường)
 4. Cơ cấu hành chính địa phương (ThS. Phạm Liên Kết)
 5. Vai trò của mạng lưới xã hội trong tổ chức hoạt động kinh tế (TS. Christophe Gironde)
 6. Tổ chức không gian sống và không gian xã hội (Emmanuel Pannier)
 7. Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn (Đặng Thị Việt Phương)

Dự án chọn địa bàn nghiên cứu là hai xã Đồng Quang (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và xã Giao Tân (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Đây là một dự án nghiên cứu định tính, đòi hỏi nhà nghiên cứu phải trở đi trở lại nhiều lần với thực địa. Từ đầu năm 2007 đến nay, dự án đã triển khai bốn đợt điền dã tại hai tỉnh này. Sau mỗi đợt điền dã, dự án đều tổ chức các seminar trao đổi thông tin, qua đó những vấn đề về phương pháp luận, kỹ thuật và thực tiễn được các thành viên dự án và các nhà nghiên cứu ngoài dự án trao đổi, chia sẻ nhằm đi đến một nhận thức sâu hơn về đối tượng nghiên cứu.

Trong năm 2008, dự án sẽ phối hợp với các đối tác tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế tại Marseille (Pháp) về chủ đề “Mạng lưới xã hội ở Đông Nam Á”. Chúng tôi hy vọng Hội thảo sẽ là một diễn đàn trao đổi tri thức của những nhà nghiên cứu có mối quan tâm chung.

Đặng Thị Việt Phương