Hội thảo xây dựng cuốn tài liệu:"Bộ quy tắc ứng xử ba bên về quấy rối tình dục nơi làm việc" 21/01/2015

Bộ luật Lao động 2012 được Quốc hội thông qua và lần đầu tiên vấn đề Quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc được quy định trong Bộ luật. QRTD là một hình thức phân biệt đối xử giới tính làm ảnh hưởng xấu tới sự bình đẳng nơi làm việc, tạo ra sự nghi ngờ về sự chính trực, nhân phẩm và sức khỏe cho người lao động. QRTD gây ra sự lo lắng và căng thẳng cho nạn nhân. Nếu không được giải quyết, nó có thể dẫn đến tăng chi phí cho hoạt động của các công ty trong việc giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của người lao động… Để cụ thể hóa nội dung trên, được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng cuốn tài liệu “Bộ quy tắc ứng xử đối với vấn đề Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”.

 

Nhằm hoàn thiện nội dung cuốn tài liệu, Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và các bên về nội dung cuốn tài liệu nêu trên. Tham dự Hội thảo có các đại diện của Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); đại diện Tổ chức lao động Quốc tế (ILO); Action AIDS; Vụ Bình đẳng Giới; Thanh tra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tại hội thảo các vấn đề được trao đổi, thảo luận xoay quanh chủ đề cuốn tài liệu như:

 (i) Vấn đề chuyển đổi về định nghĩa QRTD. Theo ILO thì định nghĩa QRTD đã được xây dựng trên cơ sở tham khảo các định nghĩa đã áp dụng ở các nước trên thế giới, tuy nhiên cần bổ sung thêm cho phù hợp với văn hóa Việt Nam.

(ii) Xây dựng quy trình, nội dung để thực hiện phòng chống QRTD nơi làm việc.

(iii) Những vấn đề về xây dựng quy định pháp luật về phòng chống QRTD nơi làm việc hoặc tính khả thi của vấn đề, bởi từ trước đến nay QRTD tại nơi làm việc vẫn chỉ được xem là những hành vi mang tính đạo đức.

Đoàn Kim Thắng