Hội thảo về an sinh xã hội tại VASS

21/01/2015

Ngày 19 tháng 9 năm 2014, tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc tổ chức Hội thảo “Cải cách an sinh xã hội: kinh nghiệm Việt Nam và kinh nghiệm Trung Quốc”. Tham dự Hội thảo có nhiều đại biểu, nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHXHVN.

Hội thảo đã nghe TS.Hoàng Thế Anh trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu về Cải cách an sinh xã hội của Trung Quốc từ Đại hội XVII Đảng Cộng Sản Trung Quốc đến nay và so sánh với Việt Nam. Những đặc điểm tương đồng về an sinh xã hội (ASXH) của Trung Quốc với Việt Nam được liệt kê từ quan điểm thưc hiện ASXH trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các trụ cột của an sinh, chế độ hộ tịch, các khu vực của chế độ an sinh, mức độ an sinh, tới trách nhiệm ASXH gồm nhà nước – xã hội – cá nhân, trong đó nhà nước hỗ trợ, xã hội khuyến khích và cá nhân tham gia bảo hiểm… Bên cạnh đó, không chỉ những khác biệt giữa hai nước mà cả những kinh nghiệm từ ASXH Châu Âu và các nước trong khu vực cũng được trình bày và thảo luận qua 10 báo cáo chuyên đề về ASXH của các nước với các hướng tiếp cận khác nhau.

Hội thảo đã thảo luận nhiều chiều cạnh từ lý luận đến thực tiễn của ASXH với các mảng: khái niệm ASXH, các quan điểm về ASXH, phương pháp tiếp cận nghiên cứu ASXH, cơ chế chính sách ASXH, các chương trình thực hiện ASXH… Những so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam về thực hiện ASXH liên quan đến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, già hóa dân số, chế độ hưu trí, kinh tế phát triển với lực lượng lao động liên quan đến khu vực chính thức và phi chính thức, lực lượng lao động di cư… cũng được trình bày. Điểm nổi bật trong nội dung thảo luận là vấn đề bảo hiểm xã hội và chế độ hưu trí liên quan tới kéo dài thời gian làm việc và những ý nghĩa của nghiên cứu ASXH mang tính thời sự, tính toàn cầu trong phát triển bền vững của các quốc gia. Đồng thời, Hội thảo đã nhấn mạnh hiệu quả của việc thực hiện ASXH, kinh nghiệm về triển khai ASXH ở các khía cạnh khác nhau, nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Nhà nước trong đó khẳng định vai trò của công tác xã hội, của công đoàn, của các tổ chức xã hội (NGO)… tới việc thực hiện ASXH dưới các hình thức khác nhau trong việc đảm bảo an sinh cho mọi thành viên trong xã hội. Hội thảo đã bàn luận khá sôi nổi khi đề cập đến những kiến nghị thiết thực cần được đưa ra từ các tác động của chính sách ASXH với các nhóm thực hiện ASXH, lưu ý nhóm yếu thế trong xã hội khi tình trạng già hóa dân số có xu hướng gia tăng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đánh giá cao và chia sẻ những kinh nghiệm về ý tưởng khoa học, phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu thực tiễn về ASXH giữa hai nước và rút ra nhiều bài học quý giá cho Việt Nam về những cơ hội và thách thức trong thực hiện các mục tiêu ASXH của đất nước./.

Bùi Thị Thanh Hà