Tọa đàm về an sinh xã hôi

21/01/2015

Ngày 26 tháng 8 năm 2014, Ban Xã hội học Quân sự thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Bộ Quốc Phòng đã tổ chức tọa đàm khoa học về an sinh xã hội (ASXH). Đây là một trong những buổi sinh hoạt khoa học thường niên của Ban từ năm 2000 đến nay. Tham dự tọa đàm có các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên, cán bộ sỹ quan quân đội, các đại biểu là các nhà nghiên cứu, các giảng viên đến từ Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu từ 15 báo cáo chuyên đề về lĩnh vực ASXH và các vấn đề lý luân và thực tiễn liên quan. Các chủ đề chính được tập trung thảo luận bao gồm: khái niệm ASXH, quan điểm của Đảng về ASXH, phương pháp tiếp cận nghiên cứu ASXH, phân biệt khái niệm ASXH với các khái niệm khác, chính sách ASXH và tác động của chính sách ASXH, ý nghĩa của nghiên cứu ASXH, sự khác biệt và mối liên quan giữa các khái niệm ASXH, công tác xã hội, chính sách xã hội.... Nội dung tọa đàm cũng đề cập đến vai trò của các yếu tố liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu của ASXH trên thực tế như công tác xã hội và công tác dân vận trong quân đội trong mảng trợ giúp xã hội và cả về tính thời sự, tính toàn cầu của ASXH trong phát triển bền vững.

Tọa đàm đặc biệt sôi nổi khi đề cập đến những tác động của chính sách ASXH với các nhóm thực hiện ASXH, trong đó có Bộ quốc phòng cũng như những tác động của chính sách này đến vấn đề xây đựng quân đội chính quy, hiện đại trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá cao và chia sẻ những ý tưởng khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy ở hai môi trường quân đội và ngoài quân đội, cũng như tham gia thảo luận sâu về những cơ hội và thách thức trong tạo dựng mối quan tâm chung từ nghiên cứu và giảng dạy tiếp theo liên quan đến ASXH nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong trong phát triển bền vững./.

Bùi Thị Thanh Hà