Thông báo Hội thảo của Hội Xã hội học

31/01/2013
Tháng 12 năm 2011, Hội Xã hội học Việt Nam sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập và chuẩn bị Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ mới của Hội
Tháng 12 năm 2011, Hội Xã hội học Việt Nam sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập và chuẩn bị Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ mới của Hội. Nhân dịp này, Hội sẽ tổ chức một Hội thảo Khoa học với chủ đề: "Phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Dự kiến thời gian tổ chức Hội thảo:  Ngày 05/01/2012


Hiện nay đã có một số hội viên từ Chi hội Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và từ Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đăng ký gửi tham luận cho Hội thảo.

Lãnh đạo Hội xin thông báo rộng rãi và kêu gọi các hội viên từ các Chi hội và các đơn vị tham gia đóng góp, gửi bài tham luận cho Hội thảo quan trọng này.


Thời gian gửi bài: Từ nay đến hết ngày 25/12/2011.

Địa chỉ gửi tham luận, báo cáo hoặc các ý kiến xin gửi theo địa chỉ e-mail sau đây với file đính kèm (file attachement):   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành tuyển chọn, biên tập và in Kỷ yếu Hội thảo.

Thời gian, địa điểm và Chương trình của Hội thảo sẽ được thông báo chính thức qua thư điện tử (e-mail) và trên website của Viện Xã hội học (www.ios.gov.vn hoặc www.ios.ac.vn)

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng của các Hội viên bằng các bài tham luận và các hỗ trợ khác (sáng kiến, ý tưởng tổ chức các hoạt động hoặc hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội thảo).

 TM Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam

 Chủ tịch

 GS.TS. Trịnh Duy Luân