Hội thảo quốc tế về “An sinh xã hội cho khu vực phi chính thức... (31/01/2013)

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Phát triển hệ thống an sinh xã hội (ASXH) cho khu vực phi chính thức ở Việt Nam, một cuộc Hội thảo quốc tế về “An sinh xã hội cho khu vực phi chính thức: Vấn đề và triển vọng” đã được tổ chức trong hai ngày 28-29/3/2012 tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Hội thảo về “Vai trò của Xã hội học trong sự phát triển xã hội... (31/01/2013)

Ngày 26 tháng 5 năm 2012 tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Vai trò của Xã hội học trong sự phát triển xã hội ở nước ta hiện nay” do Hội Xã hội học Việt Nam phối hợp với Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức

Hội nghị thường kỳ của Ban thường vụ Hội XHH (31/01/2013)

Ngày 10/6/2011 Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam đã họp phiên thường kỳ để kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2011

Hội thảo về nền kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước ... (31/01/2013)

Hội thảo "Nền kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu - Những vấn đề của Đức và Việt Nam" tổ chức tại Viện KHXH Việt Nam ngày 14-15/7/2011

Đại hội thành lập Chi hội Xã hội học trường ĐH Công đoàn (31/01/2013)

Thực hiện Thông báo 04/HXHH-TB của Ban thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam về việc kiện toàn tổ chức các chi hội cơ sở, ngày 27 tháng 2 năm 2009, Đại hội thành lập Chi hội Xã hội học Trường Đại học Công đoàn đã được tiến hành

Giới thiệu dự án hợp tác Việt - Pháp: "Mạng lưới xã hội ở nông thôn..." (31/01/2013)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt-Pháp FSP “Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội của Việt Nam”, Viện Xã hội học tiến hành nghiên cứu về “mạng lưới xã hội ở nông thôn miền Bắc Việt Nam”

Báo cáo của Ban vận động thành lập Hội Xã hội học (31/01/2013)

Báo cáo của Ban vận động thành lập Hội Xã hội học Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ nhất

Đại hội đại biểu Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ nhất (31/01/2013)

Ngày 7 - 8 tháng 12 năm 2006, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ nhất

Thông báo Hội thảo của Hội Xã hội học (31/01/2013)

Tháng 12 năm 2011, Hội Xã hội học Việt Nam sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập và chuẩn bị Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ mới của Hội