Hội thảo “Thể chế xã hội và người nông dân hiện nay” (27/03/2014)

Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Thể chế xã hội và người nông dân hiện nay”.

Quan điểm của người dân là gì, người đồng tính mong gì, và các nhà lập pháp nên làm gì với hôn nhân cùng giới? (24/03/2014)

Năm 2013, lần đầu tiên một cuộc điều tra quốc gia nhằm trưng cầu ý kiến người dân về hôn nhân cùng giới được triển khai trên địa bàn 68 xã/phường thuộc 8 tỉnh thành phố. Cuộc điều tra phản ánh tổng quát quan điểm xã hội về việc luật hóa hôn nhân cùng giới, quyền của cặp đôi cùng giới, và tác động xã hội có thể có nếu hình thái hôn nhân này được pháp luật công nhận. Đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa ba cơ quan nghiên cứu: Viện Xã hội học, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, và Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường.

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Phát triển đặc khu kinh tế: Kinh nghiệm và Cơ hội (20/03/2014)

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Phát triển đặc khu kinh tế: Kinh nghiệm và Cơ hội do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế Trung Quốc, trường Đại học Thâm Quyến tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hạ Long từ ngày 19-22 tháng 3 năm 2014. Hội thảo đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép và chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức.