Thông báo sách mới nhập kho tháng 8 năm 2018

17/08/2018

Thông báo sách mới nhập kho tháng 8 năm 2018

STT

 TẾN SÁCH

TÁC GIẢ

 NĂM XUẤT BẢN

NHÀ XUẤT BẢN

KÝ HIỆU KHO

1

Một góc nhìn lịch sử, văn hóa & con người Việt Nam

Nguyễn Thừa Hỷ

2016

Thông tin và truyền thông

VL 2257

2

Sự minh định của địa lý

Roberrt D. Kaplan, GS TS. Địa lý Đào Đình Bắc (dịch)

2017

Nxb Hội nhà văn

VL 2258

3

Văn hóa du lịch

Nguyễn Phạm Hùng

2017

ĐHQGHN

VL 2259

4

Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho VN

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình

2018

KHXH

VV 3091

5

Sinh kế tộc người trong bối cảnh VN đương đại

Ngô Thị Phương Lan

2017

ĐHQGHN

VL 2260

6

Hình thức khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài Mô hình phát triển hiệu quả trong bối cảnh mới (Sách chuyên khảo)

TS. Đặng Thị Phương Hoa

2017

CTQGST

VV 3092

7

Quản lý cộng đồng về đất đai của người Thái vùng Tây Bắc VN

Lương Thị Thu Hằng

2015

CTQGST

VV 3093

8

Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình.

Đỗ Thiên Kính

2018

KHXH

VV 3094

9

Làng ven đô và sự biến đổi văn hóa: Trường hợp làng Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nguyễn Thị Phương Châm, Đỗ Lan Phương

2016

KHXH

VV 3095

10

Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

2018

CTQGST

VL 2261

11

Tổng quan về chính sách công

PGS. TS. Đỗ Phú Hải

2017

ĐHQGHN

VV 3096

12

Niên giám thống kê Thái Bình 2017

CTK Thái Bình

2018

TK

VL 2262

13

Niên giám thống kê TP. Hà Nội 2017

CTK TP. Hà Nội

2018

TK

VL 2263

14

Niên giám thống kê 2017

TCTK

2018

TK

VL 2264

15

Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2017

CTK Yên Bái

2018

TK

VL 2265

16

Niên giám thống kê  tỉnh Quảng Bình 2017

CTK Quảng Bình

2018

TK

VL 2266

17

Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2017

CTK Nghệ An

2018

TK

VL 2267

18

Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam.

Hoàng Thế Liên

2017

CTQGST

VL 2268

19

Tái cấu trúc kinh tế  vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

TS. Bùi Đức Hùng

2016

KHXH

VV 3097

20

Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. (Tái bản lần thứ nhất).

Phan Hữu Dật

2018

ĐHQGHN

VL 2269

21

Biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. (Tái bản lần thứ nhất)

Vũ Văn Phái

2018

ĐHQGHN

VL 2270

22

Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh, thành phố phía Nam: Thực trạng và giải pháp. (Sách tham khảo).

Nguyễn Văn Lợi, Đoàn Minh Huấn

2017

CTQGST

VL 2271

23

Địa chính trị

Klaus Dodds

2017

Tri thức

VV 3098

24

Khai thác tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Viết

2017

TNMT&BĐVN

VL 2272

 

                                      Hà Nội, ngày 17 tháng  08 năm 2018

Phòng Quản lý khoa học, Thư viện, HTQT