Viện Địa lí nhân văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 15/12/2020

   Chiều ngày 15/12/2020, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, với sự có mặt của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện Địa lí nhân văn.

        Viện Địa lí nhân văn rất vui mừng đón tiếp các đại biểu từ các Ban chức năng, Đoàn thể của Viện Hàn lâm đến tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

        Thay mặt lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn, TS. Nguyễn Song Tùng - Phó Viện trưởng đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021” của Viện.

TS. Nguyễn Song Tùng trình bày báo cáo tại Hội nghị

        Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 đã nêu nên những thành quả đạt được của Viện Địa lí nhân văn, với nguồn lực nhân sự còn mỏng và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài  nhưng Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của năm 2020, cụ thể là:

        Đề tài nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia (Nafosted) có 02 đề tài, tăng 01 đề tài so với năm 2019, các hoạt động của đề tài đã và đang triển khai theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu như Hợp đồng đã ký.

        Đề tài nhiệm vụ khoa học cấp Bộ gồm: 05 đề tài giai đoạn 2019-2020 đã nghiệm thu cấp cơ sở đúng tiến độ và đã hoàn thiện hồ sơ để xin nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. Năm 2020, Viện được bổ sung 01 đề tài cấp bộ“Thái độ của người dân vùng duyên hải Bắc Bộ đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên ven biển hiện nay”, giai đoạn 2020-2022.

        Nhiệm vụ thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường có 03 nhiệm vụ. Trong đó 02 nhiệm vụ thực hiện năm 2020 đã nghiệm thu cấp cơ sở và đang chờ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm, 01 nhiện vụ thực hiện năm 2020- 2021 đã và đang triển khai theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu như Hợp đồng đã ký.   

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 có 07 đề tài đều đã được nghiệm thu tháng 11/2020, trong đó 01 đề tài được đánh giá đạt loại xuất sắc và 06 đề tài đạt loại khá. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở chủ yếu là các cán bộ nghiên cứu trẻ, điều này cho thấy sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện trong việc đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện.

        Năm 2020, Viện đã xuất bản được 6 cuốn sách là các kết quả nghiên cứu của cán bộ trong Viện trong năm vừa qua. Bên cạnh các cuốn sách xuất bản, năm 2020 Viện xuất bản 43 bài tạp chí, trong đó có 04 bài đăng trên tạp chí quốc tế và 39 bài đăng trên tạp chí trong nước và đều là những tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Số lượng các bài tạp chí năm 2020 tăng 18 bài so với năm 2019.

        Bên cạnh các thành quả nghiên cứu khoa học, Viện Địa lí nhân văn tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, năng động trong hợp tác quốc tế, trong các hoạt động đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên), hoàn thành tốt công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy,… với phương châm “Sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển”, không ngừng nâng cao năng lực công tác nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2020, toàn bộ cán bộ của Viện được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 11 viên chức (chiếm 33% tổng số cán bộ của Viện) được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong Hội nghị bình bầu thi đua năm 2020, Viện đã bầu được 4 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 5 tập thể lao động xuất sắc.

        Báo cáo cũng đã chỉ ra một số hạn chế và giải pháp như: cần nghiêm túc hơn nữa trong thực hiện thời gian làm việc tại công sở; năng động hơn nữa trong đề xuất các đề tài nghiên cứu và mở rộng hợp tác với các cơ quan trong và ngoài Viện Hàn lâm; nỗ lực nhiều hơn nữa trong nâng cao trình độ ngoại ngữ để vươn xa nghiên cứu trong hợp tác quốc tế. Báo cáo cũng nêu đề xuất với Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các đơn vị chức năng tạo điều kiện cho Viện chủ động bổ sung biên chế nghiên cứu viên, đặc biệt là lực lượng nghiên cứu viên có trình độ về chuyên ngành địa lý; tăng số lượng trang tạp chí; tăng diện tích phòng làm việc; được tham gia các Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ, cấp Nhà nước do Viện Hàn lâm chủ trì.

 

Đại diện các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

        Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Viện, một số cán bộ đại diện Chi ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân của Viện đã phát biểu ý kiến góp ý vào bản báo cáo tổng kết của Viện. Các ý kiến cơ bản đều nhất trí với những nhận định, đánh giá được nêu trong Báo cáo về những kết quả đạt được, các hạn chế yếu kém, nguyên nhân và những giải pháp; đồng thời gợi ý thêm về  phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Đại biểu của Văn phòng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Ban chức năng thuộc Viện Hàn lâm đã phát biểu bày tỏ cảm kích với thành tích đạt được trong năm 2020 của Viện Địa lí nhân văn, đặc biệt sự gia tăng các đề tài và sản phẩm công bố. Các đại biểu cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với Lãnh đạo Viện Địa lí nhân văn đã tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, cựu chiến binh của Viện Hàn lâm được tham dự một số cuộc hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường do Viện chủ trì.

 

 

TS. Trần Ngọc Ngoạn phát biểu tại Hội nghị

        TS. Trần Ngọc Ngoạn - Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn đã thay mặt toàn thể đơn vị cảm ơn các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp các ý kiến chân thành giúp hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Viện năm 2021.

        Hội nghị đã kết thúc trong không khí phấn khởi, vui vẻ. Trong năm 2021, Viện Địa lí nhân văn sẽ không ngừng phấn đấu để vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Ngọc