Đại hội chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 12/06/2020

   Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, sáng 12/6/2020, Đại hội Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường tầng 6, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

        Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy viên phụ trách và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Đại diện Văn phòng Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Viện Địa lí nhân văn.

Toàn cảnh Đại hội

        Phát biểu khai mạc Đại hội, TS Trần Ngọc Ngoạn, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn nhấn mạnh Đại hội tổ chức trong thời điểm hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nên toàn thể đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp trí tuệ để thảo luận và xây dựng nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nêu bật những kết quả mà Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã đạt được như: phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong sinh hoạt Chi bộ và triển khai tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã phối hợp với Lãnh đạo Viện trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học của đơn vị, đẩy mạnh thực hiện các hướng nghiên cứu chính, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng kết hợp với nghiên cứu lí luận phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước. Chi bộ đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; quan tâm, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương; tập trung nâng cao hiệu qua công tác tham mưu, cải tiến sáng tạo, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, đã chỉ đạo tốt việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy của viện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả.

        Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2015-2020, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã có 5 năm được công nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, năm 2018 được công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Đại hội đã góp ý sôi nổi vào phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX.

Đ/c Nguyễn Văn Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Đại hội

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy viên phụ trách đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Viện Địa lí nhân văn, ghi nhận những thành tích Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ Viện Địa lí nhân văn tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

        Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Ngoạn, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn đã phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Minh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

        Dựa theo kết quả bầu cử, đồng chí Nguyễn Song Tùng được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Thị Trầm được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Thị Tuyết được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đại biểu chính thức: đồng chí Trần Ngọc Ngoạn; đồng chí Nguyễn Song Tùng và đồng chí Phạm Thị Trầm, đại biểu dự khuyết là đồng chí Trần Thị Tuyết.

Chi ủy Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

        Đại hội Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025  kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Đoàn Thị Thu Hương