Đánh giá tác động tiềm ẩn của đại dịch COVID-19 một cách khoa học (21/11/2021)

Đóng góp ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong phiên thảo luận chiều 9/11, đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) nhận định, đại dịch COVID-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu, tạo nên cuộc khủng hoảng đa chiều, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội không chỉ ở nước ta, mà nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Xây dựng nhiều kịch bản phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

NIỀM TIN XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID –19 TẠI VIỆT NAM (16/11/2021)

Trong xã hội học, niềm tin xã hội được xem là một cấu phần chính của Vốn xã hội (social capital), cùng với các mạng lưới xã hội, các chuẩn mực xã hội (social norms). Anthony Giddens quan niệm về lòng tin xã hội như sau: “Có thể nói sự tin cậy là một phương tiện làm ổn định các mối quan hệ tương tác. Có thể tin cậy vào một người khác là có thể tin rằng người này sẽ có một loạt những phản ứng mà mình mong đợi”[