Đại hội chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12/06/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, sáng 12/6/2020, Đại hội Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường tầng 6, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Chi bộ Viện Địa lí Nhân văn nhiệm kỳ 2015-2020: Điểm sáng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (10/06/2020)

Hơn 40 năm ra đời và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm và tên gọi khác nhau, Viện Địa lí nhân văn đã có những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về địa lý nhân văn, môi trường và phát triển bền vững dưới góc độ khoa học xã hội nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách tổ chức lãnh thổ nhằm mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng… Trong đó, 5 năm qua (2015-2020) là giai đoạn sôi động, có nhiều dấu ấn về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Viện Địa lí nhân văn.