Nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường

20/11/2019

    Nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường :“Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về bảo vệ môi trường”, năm 2019 tập trung vào chủ đề Áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế)

        Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, chiều ngày 20 tháng 11 năm 2019, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về bảo vệ môi trường”, năm 2019 tập trung vào chủ đề Áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) do TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Sự phát triển kinh tế xã hội cùng với tốc độ công nghiệp hóa- đô thị hóa đã làm cho lượng chất thải rắn (hay còn gọi là rác thải) phát sinh ngày càng nhiều, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhận thức của con người về rác thải, xử lý rác thải hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều người vẫn suy nghĩ “rác là để vứt đi, nhưng trên thực tế, rác chỉ bị bỏ vào một chỗ chứ không biến mất hoàn toàn, rác vẫn tồn tại ở đâu đó trên trái đất. Nó vẫn gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển. Mặt khác, rác còn được xem là một nguồn tài nguyên có giá trị nếu biết sử dụng đúng cách. Vì vậy, một trong những giải pháp ưu tiên để giải quyết vấn đề này là chúng ta cần thải ít rác ra môi trường hơn và tận dụng tối đa những giá trị của rác thải.

        3R là từ viết tắt của 3 chữ cái đầu trong tiếng Anh: Reduce - Reuse - Recycle (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế). Trong đó, Reduce (giảm thiểu) là việc giảm lượng rác thải phát sinh thông qua việc thay đổi lối sống trong cách tiêu dùng và cải tiến các quy trình sản xuất. Reuse (tái sử dụng) là việc sử dụng lại các sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm cho chính mục đích cũ hay một đích khác, sử dụng một sản phẩm nhiều lần cho đến hết tuổi thọ sản phẩm. Recycle (tái chế) là việc sử dụng rác thải để làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm mới có ích nhằm giảm tiêu thụ những  vật liệu thô mới.

        Phương pháp 3R được Nhật Bản và nhiều quốc gia thực hiện từ nhiều năm trước đây nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thực tế cho thấy, khi thực hiện mô hình 3R đã mang nhiều lợi ích cơ bản như giảm khối lượng chất thải, rác thải được phân loại và lưu trữ đúng cách; giảm ô nhiễm môi trường; tiết kiệm tài nguyên; nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

        Tại Việt Nam, thực hiện 3R đã được thí điểm từ năm 2006 tại một số địa phương đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực về nhiều mặt. Tuy nhiên, do thiếu tính bền vững trong chính sách, việc đầu tư cơ sở hạ tầng không đồng bộ đã khiến một dự án hiệu quả trở nên “chết yểu”. Vì những lợi ích do 3R mang lại, trong thời gian gần đây, các hoạt động 3R đang bắt đầu tái khởi động tại một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), thành phố Đà Nẵng...  

        Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) là một cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành về khoa học xã hội, có vai trò quan trọng trong đề xuất, tư vấn chính sách, với lực lượng đông đảo người lao động có trình độ, việc nhận thức đầy đủ về 3R là rất quan trọng. Bên cạnh việc góp phần bảo vệ môi trường sống ngày càng trong sạch hơn, các nhà khoa học Viện Hàn lâm sẽ có thêm những thông tin, ý tưởng trong thực hiện các nghiên cứu của mình nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả triển khai 3R tại Việt Nam.

        Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm: (i) Xây dựng được hệ thống tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải thông qua các chuyên đề nghiên cứu về lý luận, thực tiễn trên thế giới và Việt Nam; (ii) Tổ chức được các hoạt động tuyên truyền cung cấp các thông tin, tư liệu cập nhật về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải; (iii) Phát hành được các sản phẩm tuyên truyền về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải.

        Nội dung của báo cáo tổng kết gồm 3 phần. 

        Trong phần 1, nhiệm vụ đã trình bày một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về 3R như khái niệm 3R, lợi ích khi thực hiện 3R, mục tiêu của 3R. Ngoài ra, nhiệm vụ cũng nêu kinh nghiệm của một số quốc gia trong áp dụng mô hình 3R (Nhật Bản, Thụy Điển, Đức và Singapore), tình hình thực hiện 3R tại Việt Nam nói chung và tại Viện Hàn lâm KHXH nói riêng.

        Trong phần 2, nhiệm vụ đã khái quát các kết quả đạt được sau khi thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ đã sản xuất 1 clip với độ dài hơn 2 phút, đã chuyển tải được trọn vẹn nội dung về 3R. Clip cũng được đưa lên trang web của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam http://vass.gov.vn/pages/Thu-vien-video.aspx?ItemID=9. Nhiệm vụ cũng đã thiết kế và in ấn các pano, áp phích để khuyến khích các cán bộ trong Viện Hàn lâm thường xuyên áp dụng các giải pháp về 3R; tổ chức các hội thảo kết hợp với tập huấn về 3R; tổ chức khảo sát thực tế tại Quảng Ninh để tìm hiểu về 3R; tổ chức cuộc thi “Sáng tạo với sản phẩm tái chế”. Sau khi tổng kết các hoạt động, nhiệm vụ cũng đã đánh giá về hiệu quả của các hoạt động tuyên tuyền.

        Trong phần 3, trên cơ sở tổng kết các hoạt động tuyên truyền của nhiệm vụ trong phần 2, nhiệm vụ đã rút ra được những kết quả và đưa ra những kiến nghị với cấp trên để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của người lao động tại Viện Hàn lâm về 3R.

        Nhìn chung, nhiệm vụ đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động trong Viện Hàn lâm về 3R.

       Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá Đạt yêu cầu và đồng ý nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm.

                                                                                             Cao Thị Thanh Nga

 

Các tin cũ hơn.............................