Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường” (năm 2018 tập trung vào chủ đề: Văn phòng xanh)

28/12/2018

    Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Sự nghiệp Bảo vệ môi trường, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường” (năm 2018 tập trung vào chủ đề: Văn phòng xanh) do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Thuật ngữ “văn phòng xanh” nói đến một cấu trúc có trách nhiệm môi trường và sử dụng nguyên liệu hiệu quả. Mục đích của văn phòng xanh là tạo ra một môi trường khỏe mạnh, bảo toàn năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm. Văn phòng xanh động viên nhân viên công sở hành động một cách thân thiện với môi trường trong công việc hàng ngày và nó cải thiện nhận thức về môi trường và giúp tiết kiệm chi phí. Như vậy, văn phòng Xanh và lối sống bền vững của người lao động là những đóng góp thiết yếu cho sự phát triển xanh của Việt Nam.

        Theo kết quả điều tra tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2016, có 75,5% số người được hỏi muốn được tập huấn nội dung về Các giải pháp thiết kế không gian nhà ở và văn phòng xanh. Với ý nghĩa đó, việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường, năm 2018 tập trung vào chủ đề: Văn phòng xanh nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể người lao động tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về các giải pháp văn phòng xanh là rất có ý nghĩa. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên (năng lượng, nước, giấy…); giảm chi phí do lãng phí cho văn phòng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sống mà còn giúp giảm những tác động tiêu cực tới môi trường. Qua đó sẽ càng khẳng định vai trò, trách nhiệm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần vào nỗ lực phát triển bền vững đất nước.

        Trong quá trình thực hiện, nhóm triển khai nhiệm vụ đã khảo sát hiện trạng văn phòng Viện Hàn lâm tại trụ sở số 1 Liễu Giai. Trên cơ sở nghiên cứu các tiêu chí văn phòng xanh trên thế giới và ở Việt Nam và hiện trạng văn phòng của Viện Hàn lâm, nhiệm vụ đã xây dựng tiêu chí văn phòng xanh tại Viện Hàn lâm và đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí xanh của các văn phòng Viện Hàn lâm hiện nay.

        Nhiệm vụ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về văn phòng xanh nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về văn phòng xanh, bao gồm: Tổ chức 04 cuộc Hội thảo với nhiều nội dung phong phú về những vấn đề cơ bản nhất của văn phòng xanh và đánh giá mức độ xanh của các văn phòng tại Viện Hàn lâm; Thiết kế và in ấn các poster và sticker có nội dung nhắc nhở người lao động có ý thức hơn trong việc sử dụng các thiết bị và tiết kiệm các tài nguyên tại văn phòng, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện văn phòng xanh tại Viện Hàn lâm; Biên soạn và phát hành 200 cuốnSổ tay hướng tới Văn phòng xanh” cho người lao động trong Viện Hàn lâm với các nội dung về văn phòng xanh được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và các hình ảnh sinh động.

        Kết quả của các hoạt động tuyên truyền đã được đánh giá thông qua bảng hỏi trước và sau khi tham dự các hoạt động tuyên truyền cho thấy, có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, thậm chí còn thay đổi cả hành vi về văn phòng xanh của người lao động Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

        Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của nhiệm vụ; các sản phẩm và nội dung các báo cáo của nhiệm vụ đã đáp ứng yêu cầu về mục tiêu và nội dung được xác định trong hợp đồng đã ký với Viện Hàn lâm. Nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.    

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Các tin cũ hơn.............................