Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Quản lí môi trường trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”

06/12/2018

    Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quản lí môi trường trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do ThS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Ngành chăn nuôi trên thế giới và ở nước ta đang phát triển với tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu về thực phẩm ngày càng tăng của con người. Chăn nuôi phát triển có thể tạo ra những rủi ro cho môi trường sinh thái và là một trong những nguyên nhân làm trái đất nóng lên nếu vấn đề môi trường chăn nuôi không được quản lý hiệu quả. Vấn đề đặt ra là phát triển chăn nuôi nhưng phải bền vững để hạn chế tối đa mức độ gây ô nhiễm và bảo vệ được môi trường sinh thái. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các vấn đề về quản lý môi trường trong chăn nuôi đang trở thành vấn đề cấp thiết, cần phải được nghiên cứu nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lí môi trường trong ngành chăn nuôi.

        Bằng các cách tiếp cận theo hướng liên ngành, tiếp cận theo hướng phát triển bền vững và sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thống kê bằng phương pháp  SWOT kết hợp với khảo sát điều tra thực địa …đề tài đã xây dựng luận cứ khoa học về quản lý môi trường ngành chăn nuôi trong bối cảnh Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

        Nghiên cứu đã cho thấy nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi là do sử dụng nhiều nước làm vệ sinh và làm mát gia súc dẫn đến chất thải lỏng không thể thu gom, chỉ còn cách xả ra môi trường. Nhu cầu sử dụng phân chuồng cho trồng trọt của nước ta khá lớn, nhưng việc sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân hữu cơ vẫn ở mức nhỏ lẻ, manh mún do chi phí thu gom cao, các quy định vận chuyển phân chuồng chưa rõ ràng, quy trình công nghệ sử dụng phân chuồng để sản xuất phân bón hữu cơ vẫn chưa hiệu quả, chi phí đầu tư lớn và lợi nhuận thấp. Nếu không có những điều chỉnh phù hợp, ô nhiễm môi trường chăn nuôi sẽ không chỉ làm tăng ô nhiễm nước, đất và không khí, đồng thời tạo ra các rủi ro lớn hơn đối với sức khỏe cộng đồng mà còn làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam tại các thị trường trong nước và quốc tế.

        Từ thực trạng về quản lý môi trường ngành chăn nuôi nước ta hiện nay; trên cơ sở phân tích các cơ hội và thách thức đối với quản lí môi trường ngành chăn nuôi nước ta nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đề tài đã đề xuất một số giải pháp đồng bộ từ chính sách đến công nghệ; tăng cường nhận thức của nông dân, cán bộ khuyến nông và cán bộ quản lý về tầm quan trọng của việc sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ thay thế dần phân vô cơ, tiết kiệm nước trong chăn nuôi và công nghệ để xử lý môi trường chăn nuôi thông qua các chương trình truyền thông đại chúng rộng khắp và các hoạt động đào tạo chuyên sâu.

         Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài; các sản phẩm và nội dung của các báo cáo của đề tài đã đáp ứng yêu cầu về mục tiêu và nội dung được xác định trong hợp đồng nghiên cứu đã ký với Viện Hàn lâm. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.    

        Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học cao giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý đưa ra được những định hướng, quy định nhằm phát triển hợp lý ngành chăn nuôi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Mai Hải Linh

 

Các tin cũ hơn.............................