Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Giải pháp lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Trị”

05/12/2018

    Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, sáng ngày 5 tháng 12 nãm 2018, Viện Ðịa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Giải pháp lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Trị” do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

         Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã làm cho các thiên tai và thời tiết cực đoan, như: lũ lụt, bão, hạn hán ngày càng ác liệt về tần suất và quy mô, chu kỳ lặp lại khó lường, gây ra nhiều tổn thất to lớn. Lồng ghép vấn đề BĐKH trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển được coi là cách tiếp cận khôn ngoan nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng các biện pháp ứng phó với BĐKH một cách hiệu quả.

        Quảng Trị là tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Mùa bão thường tập trung vào các tháng 9 và 10, mỗi năm có từ 6 - 7 cơn bão đổ bộ. Bão có cường độ gió mạnh kèm theo mưa lớn tạo ra lũ quét ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư. Quảng Trị là địa phương đi đầu trong thực hiện lồng ghép vấn đề BĐKH trong quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hiệu quả lồng ghép.

        Bằng phương pháp phân tích tổng hợp các tài liệu thứ cấp, phương pháp điều tra xã hội học và tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, đề tài đã làm rõ được cơ sở lý luận về lồng ghép vấn đề BĐKH trong quy hoạch/kế hoạch phát triển KT-XH. Đồng thời phân tích được thực trạng lồng ghép vấn đề BĐKH trong quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra được những bất cập, hạn chế của việc thực hiện lồng ghép ở tỉnh Quảng Trị. Từ những phân tích và đánh giá trên, đề tài đã đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

        Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài; các sản phẩm và nội dung của các báo cáo của đề tài đã đáp ứng yêu cầu về mục tiêu và nội dung được xác định trong hợp đồng nghiên cứu đã ký với Viện Hàn lâm. Ðề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

        Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, sẽ là cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý của tỉnh Quảng Trị nâng cao hiệu quả lồng ghép BĐKH vào quy hoạch/kế hoạch phát triển KT-XH, qua đó giúp cho Quảng Trị phát triển ổn định và bền vững hơn trong bối cảnh BĐKH. Bên cạnh đó, báo cáo đề tài còn là tư liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu cũng như các nhà quản lý tại các địa phương khác tham khảo.

Nguyễn Thị Ngọc

Các tin cũ hơn.............................