Nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường :“Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về bảo vệ môi trường”, năm 2020 tập trung vào chủ đề Vấn đề chất thải nhựa 16/11/2020

   Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên thuộc nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, chiều ngày 16 tháng 11 năm 2020, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về bảo vệ môi trường”, năm 2020 tập trung vào chủ đề Vấn đề chất thải nhựa do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Trong những năm gần đây, các sản phẩm từ nhựa đã nhanh chóng đi vào đời sống con người ở mọi lĩnh vực như nguyên liệu để chế tạo các máy móc thiết bị, bao bì các loại, quần áo, dụng cụ gia đình, thiết bị điện tử... Khối lượng sản phẩm nhựa sản xuất hàng năm đã tăng gấp 20 lần trong 50 năm qua và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới trong đó chỉ có khoảng 14% chất thải nhựa được thu hồi để tái chế hoặc tái sử dụng so với 60% chất thải giấy và 90% với chất thải thép.

        Một trong những vấn nạn nhức nhối về môi trường là lượng chất thải khổng lồ được thải ra đại dương mỗi năm, trong đó, 50%-80% là rác thải nhựa. Theo ước tính, hiện tại lượng chất thải nhựa trên biển vào khoảng 140 triệu tấn, mỗi năm có thêm 10 triệu tấn. Rác thải nhựa khi trôi ra đến biển có thể tồn tại hàng trăm năm. Do bị cọ xát, dưới tác động của nước biển, của tia cực tím, rác thải nhựa sẽ rã thành những mảnh nhỏ và có thể bị các loài hải sản ăn vào để rồi lại có mặt trong chuỗi thức ăn của con người. Do đó, ngành thủy sản và du lịch bị ảnh hưởng rất lớn bởi lượng rác thải này và phải mất rất nhiều phí tổn để khắc phục.  

        Tại Việt Nam, trong thời gian gần đây, vấn đề chất thải nhựa đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà quản lý. Gần đây, trong Lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên & MT phối hợp với UBND TP. Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 09/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; thường xuyên phát động các phong trào phòng chống rác thải nhựa. Với ý nghĩa đó, việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên  năm 2020 về chủ đề: Vấn đề chất thải nhựa nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về các vấn đề liên quan đến chất thải nhựa là rất cần thiết và có ý nghĩa, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Viện Hàn lâm trong công cuộc hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.

        Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm: (i) Xây dựng được hệ thống tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; (ii) Tổ chức được các hoạt động tuyên truyền cung cấp các thông tin, tư liệu cập nhật về giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; (iii) Phát hành được các sản phẩm tuyên truyền về giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa.

        Nội dung của báo cáo tổng kết gồm 3 phần. 

        Trong phần 1, nhiệm vụ đã trình bày một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về chất thải nhựa bao gồm các nội dung như khái niệm nhựa và chất thải nhựa, nguồn gốc phát sinh chất thải nhựa, nguyên nhân gây ô nhiễm chất thải nhựa, hậu quả của ô nhiễm chất thải nhựa. Nhiệm vụ đã tìm hiểu kinh nghiệm và mô hình quản lý chất thải nhựa của một số quốc gia trên thế giới như Liên minh Châu Âu, Đan Mạch, Australia, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam. Ngoài ra trong phần này, báo cáo tổng kết cũng đề cập thực trạng quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam hiện nay gồm thực trạng phát sinh, quản lý, các vấn đề đặt ra và các giải pháp thu cho quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam.  

        Trong phần 2, nhiệm vụ đã khái quát các kết quả đạt được sau khi thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động tuyên truyền của nhiệm vụ bao gồm: tổ chức hội thảo về Quản lý chất thải nhựa trên thế giới và tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp; tổ chức Cuộc thi tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa; Thiết kế và treo các pano, áp phích tuyên truyền về chống chất thải nhựa; Biên soạn Sổ tay tuyên truyền về Nói không với các sản phẩm nhựa; Khảo sát thực tế về tình hình sử dụng và xử lý chất thải nhựa.  Để đánh giá sự thay đổi nhận thức của người lao động, nhiệm vụ đã tổ chức điều tra về nhận thức, thói quen, cách thức tiêu dùng, sử dụng, xử lý các sản phẩm nhựa đối với 200 người lao động trong Viện Hàn lâm trước và sau khi tham gia các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức sử dụng bảng hỏi online. Kết quả cho thấy các hoạt động tuyên truyền của nhiệm vụ đã thu hút được nhiều người tham gia, nhận thức của người lao động đã được tăng lên rõ rệt sau khi tham gia các hoạt động tuyên truyền của nhiệm vụ.           

        Trong phần 3, trên cơ sở tổng kết các hoạt động tuyên truyền của nhiệm vụ trong phần 2, nhiệm vụ đã rút ra được những kết quả và đưa ra những kiến nghị với cấp trên để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của người lao động tại Viện Hàn lâm về sử dụng sản phẩm nhựa và tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

        Nhìn chung, nhiệm vụ đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động trong Viện Hàn lâm về chất thải nhựa.

        Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao và đồng ý nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm.

                                                                                             Nguyễn Thị Thu Hà

 


Các tin cũ hơn.............................