Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng” 24/10/2020

   Thực hiện Quyết định số 114/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ, sáng ngày 24 tháng 10 năm 2020, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ “Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng” do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Đất ngập nước là một hệ sinh thái phong phú, đóng góp nhiều giá trị và là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây các hoạt động phát triển kinh tế xã hội đã gây ra những tác động và ảnh hưởng đến việc quản lý,sử dụng và bảo tồn đất ngập nước. Hiện nay, trong bối cảnh các hoạt động phát triển kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, các vùng đất ngập nước đang chịu sức ép rất lớn bởi quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cũng như các tác động của biến đổi khí hậu.

        Vùng ven biển đồng bằng sông Hồng bao gồm 5 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình với tổng diện tích 12.381,7km2, chiếm 58,2% diện tích của vùng đồng bằng sông Hồng và chiếm 3,7% diện tích của cả nước, cung cấp tài nguyên và những giá trị gián tiếp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng cũng như của cả nước.

        Bằng các phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp tư liệu kết hợp với khảo sát điều tra thực địa và tham vấn ý kiến các chuyên gia, thông qua những nguồn tư liệu được tham khảo, đề tài đã lựa chọn và phân tích 3 loại hình đất ngập nước của vùng ven biển đồng bằng sông Hồng là đất trồng lúa, rừng ngập mặn và đất nuôi trồng thủy sản. Qua phân tích thực trạng hệ thống quản lý đất ngập nước, mối quan hệ giữa quản lý đất ngập nước và sự phát triển kinh tế xã hội, đề tài đã chỉ ra những tác động của phát triển kinh tế xã hội đến quản lý đất ngập nước cũng như ảnh hưởng của việc quản lý đất ngập nước đến phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng. Từ những phân tích và đánh giá trên, đề tài đã đề xuất một số nhóm giải pháp để quản lý hiệu quả và bền vững đất ngập nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối với 3 loại hình đất ngập nước: đất trồng lúa, rừng ngập mặn và đất nuôi trồng thủy sản.

        Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài; các sản phẩm và nội dung báo cáo của đề tài đã đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu và nội dung ghi trong hợp đồng nghiên cứu đã kí với Viện Hàn lâm. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

        Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng thực tiễn cao. Đây sẽ là cơ sở khoa học giúp các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý ở các cấp từ trung ương đến địa phương nâng cao hiệu quả quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các báo cáo của đề tài còn là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị của cho các nhà nghiên cứu cũng như các nhà quản lý.

Cao Thị Thanh Nga

 


Các tin cũ hơn.............................