Hội thảo khoa học “Trình bày kết quả nghiên cứu hệ đề tài cơ sở năm 2020” 05/10/2020

   Ngày 05/10/2020, tại Hội trường tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội thảo khoa học “Trình bày kết quả nghiên cứu hệ đề tài cơ sở năm 2020”.

        Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện Địa lí nhân văn. Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Trần Ngọc Ngoạn, Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn, chủ trì Hội thảo nhấn mạnh Hội thảo là cơ hội để các chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở năm 2020 và lắng nghe góp ý từ các đại biểu, các nhà nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo tổng hợp trước khi tiến hành nghiệm thu hệ đề tài cơ sở năm 2020.

Toàn cảnh Hội thảo

        Các báo cáo được trình bày trong Hội thảo gồm:

        1-Đo lường lợi thế so sánh về du lịch của một số nước ASEAN và vấn đề đặt ra cho Việt Nam, do ThS. Lê Hồng Ngọc trình bày. Báo cáo chỉ ra được một số vấn đề nhận dạng lợi thế so sánh nhằm thúc đẩy thương mại du lịch của Việt Nam thông qua việc đo lường lợi thế so sánh về du lịch của một số nước ASEAN.

        2-Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương về sinh kế do biến đổi khí hậu của người dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, do ThS. Nguyễn Thị Huyền Thu trình bày. Báo cáo làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá tính dễ bị tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu; Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân xã Nghĩa Phúc; từ đó xác định được mức độ tổn thương về sinh kế do biến đổi khí hậu đến người dân xã Nghĩa Phúc, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

        3- Việc làm xanh: Một số vấn đề về cơ sở lí luận và thực tiễn do ThS. Phạm Mạnh Hà trình bày. Báo cáo nghiên cứu làm rõ một số vấn đề về lý luận, thực tiễn liên quan đến việc làm xanh; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc làm xanh ở Việt Nam.

        4- Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội do ThS. Đinh Thị Lam trình bày. Báo cáo tập trung làm rõ cơ sở lý luận về du lịch tâm linh; Phân tích thực trạng khai thác du lịch tâm linh trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; từ đó, đề xuất một số khuyến nghị phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

        5- Nghiên cứu địa lí chính trị: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trường hợp liên minh Châu Âu và liên hệ với Việt Nam do TS. Đoàn Thị Thu Hương trình bày. Báo cáo phân tích cơ sở lý luận về nghiên cứu địa lí chính trị, Phân tích cơ sở thực tiễn nghiên cứu địa lí chính trị thông qua nghiên cứu quá trình hình thành và mở rộng Liên minh châu Âu (EU) và gợi ý một số hướng nghiên cứu địa lí chính trị ở Việt Nam thời kỳ mới.

        6- Thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở đất tỉnh Yên Bái do ThS. Đặng Thành Trung trình bày. Báo cáo đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận về trượt lở đất tỉnh Yên Bái; phân tích thực trạng trượt lở đất, các nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ trượt lở đất tỉnh Yên Bái; xây dựng quy trình để thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở đất tỉnh Yên Bái và đề xuất các giải pháp nhằm cảnh báo, ứng phó với trượt lở đất tỉnh Yên Bái.

       7- Thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái do CN. Nguyễn Thị Hằng trình bày. Báo cáo tập trung tìm hiểu các vấn đề về chính sách phát triển rừng sản xuất; Phân tích thực trạng thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất ở tỉnh Yên Bái và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển rừng sản xuất ở tỉnh Yên Bái.

        Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh các nội dung được các chủ nhiệm đề tài trình bày, tạo cơ hội để chủ nhiệm và thành viên các đề tài cơ sở 2020 tiếp thu ý kiến góp ý và tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện đề tài trước khi tiến hành nghiệm thu.

Đoàn Thị Thu Hương

 


Các tin cũ hơn.............................