TS. Nguyễn Song Tùng nhận giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 09/06/2017

      Ngày 10/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1055/QĐ-BTNMT tặng Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đạt Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2017. Qua 2 vòng tuyển chọn, Ban tổ chức đã chọn ra 50/129 hồ sơ (gồm 34 tổ chức, 15 cá nhân và 01 cộng đồng) đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam từ năm 2014-2016 được tặng Giải thưởng và Bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Giải thưởng được xét tặng 02 năm một lần nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

      Vào lúc 20 giờ ngày 04 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

 

 

Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017

Ảnh: Do TS. Nguyễn Song Tùng cung cấp

         

   TS. Nguyễn Song Tùng-Viện Địa lí nhân văn đã xuất sắc được nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017. Đây là niềm vinh dự không chỉ cho cá nhân đồng chí Nguyễn Song Tùng mà còn là niềm vinh dự và tự hào cho cả Viện Địa lí nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và gia đình của đồng chí.

 

Phù điêu Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017

Bằng chứng nhận

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017

            TS. Nguyễn Song Tùng đã có bề dày thành tích trong nghiên cứu các vấn đề về bảo vệ môi trường. Trong suốt hơn 20 năm công tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, áp dụng những kiến thức về khoa học môi trường đã được học, TS. Nguyễn Song Tùng tập trung nghiên cứu những vấn đề chính sách, góp phần phản biện xã hội, tư vấn hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các lĩnh vực nghiên cứu của cá nhân tập trung những vấn đề về Khoa học môi trường; biến đổi khí hậu; phát triển bền vững; sinh thái nhân văn; vấn đề về kinh tế xanh và kinh tế xanh trong nông nghiệp, nghiên cứu vấn đề xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường… Quá trình nghiên cứu về chính sách và thực tiễn các vấn đề về bảo vệ môi trường đã góp phần thể chế hóa và đảm bảo các nguồn lực nhằm thực hiện các chính sách về tài nguyên và môi trường; hình thành và phát huy các nguồn lực trong xã hội nhằm phát triển kinh tế- xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường; góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo cơ hội quản lý tốt và phát triển đồng thời tiến tới điều tiết những vấn đề thực tiễn trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Các công trình nghiên cứu trong quá trình công tác của TS. Nguyễn Song Tùng có thể kể tới như tham gia nghiên cứu góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; Hồ sơ Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Góp ý Dự thảo Tuyên bố chung giữa Ủy ban Quốc gia và các đối tác phát triển về triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam; cụ thể hóa các giải pháp quốc gia trong quá trình thực hiện Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững… Từ năm 2010 đến nay, nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ của các cơ quan nghiên cứu khoa học và cơ quan quản lý khoa học trong triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, TS. Nguyễn Song Tùng đã mạnh dạn đề xuất và tham gia các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam triển khai các kế hoạch bảo vệ môi trường. Các hướng nghiên cứu trong hợp tác giữa hai cơ quan kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về môi trường được thực hiện gồm: Phát triển nông nghiệp sinh thái; nông nghiệp xanh; tiêu dùng xanh trong phát triển bền vững; hợp tác công-tư trong thúc đẩy dịch vụ môi trường đô thị; ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt, TS. Nguyễn Song Tùng đã và đang chủ trì thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường, trong đó mỗi năm lựa chọn một chủ đề theo chủ đề của Ngày Môi trường thế giới.

Trong giai đoạn 2014-2016, TS. Nguyễn Song Tùng đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, đã nghiệm thu đạt loại Khá. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Song Tùng đã có 17 bài viết được đăng trên các tạp chí trong nước; 02 bài đăng trên tạp chí quốc tế và 01 quyển sách được xuất bản liên quan đến Bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu.

       Trong quá trình thực hiện, với những cố gắng của TS. Nguyễn Song Tùng, các đề tài, nhiệm vụ, dự án đã mang lại hiệu quả thực tiễn và có ý nghĩa kinh tế - xã hội cao.  Với bề dày kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và những thành tích đã đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ môi trường như trên, TS. Nguyễn Song Tùng đã xứng đáng được chọn là 1 trong 15 cá nhân trên toàn quốc được tôn vinh và nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017. TS. Nguyễn Song Tùng sẽ là tấm gương cho thế hệ trẻ học hỏi và noi theo trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học nói chung và sự nghiệp bảo vệ môi trường nói riêng.

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc

 


Các tin cũ hơn.............................