Viện Địa lí nhân văn Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017

22/12/2016

 

                Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Viện Địa lí nhân văn đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện các Ban Hợp tác Quốc tế,  Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban thị đua khen thưởng, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và Văn phòng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thay mặt tập thể các cán bộ, viên chức của Viện Địa lí nhân văn, TS. Trần Ngọc Ngoạn - Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017 của Viện. 

Trong năm 2016, Viện Địa lí nhân văn đã đạt được nhiều thành tích quan trọng: Viện Địa lí nhân văn đã giữ vững và đảm bảo thực hiện tốt mọi hoạt động, tạo đà cho Viện tiếp tục phát triển đúng hướng và ổn định. Mọi công việc đều được triển khai đồng bộ và có kết quả khả quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch hợp đồng; các đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đúng hạn với kết quả 100% đạt loại Khá, trong đó các cán bộ nghiên cứu trẻ đã thể hiện rõ năng lực nghiên cứu độc lập; các đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu cơ sở và đang chờ nghiệm thu chính thức cấp Viện Hàn lâm. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ trẻ được thực hiện có hiệu quả. Viện cũng đã chủ động và tăng cường hợp tác nghiên cứu với các cơ quan bên ngoài Viện Hàn lâm. Các hoạt động văn thể của Công đoàn, Đoàn thanh niên đã lập được một số thành tích cao trong những phong trào do Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm phát động, tổ chức.

Để có được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo của Chi ủy và Ban Lãnh đạo Viện, sự chung tay của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã động viên sức mạnh của toàn thể cán bộ, viên chức của Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đề ra.

Về phương hướng công tác năm 2017, Viện Địa lí nhân văn sẽ tập trung đổi mới hơn nữa các mặt công tác để đáp ứng các nhiệm vụ chính trị đặt ra, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng được các mục tiêu sau:

- Ổn định về tổ chức: ổn định ban lãnh đạo viện; lãnh đạo các phòng và tương đương và vị trí việc làm của các cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu trong các phòng, hướng tới chuyên nghiệp hóa trong các vị trí việc làm của viên chức; 

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học: hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2017; xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020; nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo của tập thể và cá nhân trong mọi hoạt động của Viện; tích cực chủ động tham gia đấu thầu các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, các nội dung công tác của Viện Địa lí nhân văn giai đoạn 2016-2020 cũng được đề xuất như về công tác tổ chức; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ khoa học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tận dụng các cơ hội để mở rộng các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế; về cơ sở vật chất kỹ thuật; về công tác ứng dụng công nghệ thông tin- tư liệu - thư viện, tạp chí và xuất bản năm 2017 và về công tác kế hoạch -  tài chính.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ trong Viện trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng. Tất cả các ý kiến đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Địa lí nhân văn trong năm qua trên các lĩnh vực công tác, nhất là việc hoàn thành các đề tài khoa học ngày càng có những bước đổi mới và đạt chất lượng cao; thực hiện tốt kỷ luật lao động và duy trì, phát huy sự đoàn kết trong cơ quan. 

Đại diện cho các Ban hợp tác quốc tế, Ban thi đua khen thưởng, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích mà Viện Địa lí nhân văn đã đạt được trong năm 2016 và  những nỗ lực công tác của tập thể cán bộ, viên chức được thể hiện qua các đóng góp cụ thể, quan trọng trong thành tích chung của Viện Địa lí nhân văn; Để các mặt công tác của Viện đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm tới, nhất là nghiên cứu khoa học, Viện cần chú ý phát triển đội ngũ cán bộ kế cận cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục kết hợp hiệu quả hơn nữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, lấy chất lượng nghiên cứu làm trụ cột cho sự phát triển của Viện; đồng thời, tiếp nhận những ý kiến của Viện Địa lí nhân văn lên các cấp lãnh đạo của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Đại diện cho các ban của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chúc tập thể cán bộ, viên chức Viện Địa lí nhân văn luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong các mặt công tác, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước vào năm 2017./.

                                                                       Mai Hải Linh

Các tin cũ hơn.............................