Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ của TS. Đào Hoàng Tuấn: “Đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng và khả năng thích ứng của một số thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long” 01/11/2016

 

                    Sáng ngày 31/10/2016, tại Hội trường tầng 6 Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả thực hiện và nghiệm thu đề tài cấp Bộ : “Đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng và khả năng thích ứng của một số thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long” năm 2015 -2016 của  TS. Đào Hoàng Tuấn.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

          Hội đồng nghiệm thu gồm:

-  TS. Trần Ngọc Ngoạn – Viện Địa lí nhân văn – Chủ tích hội đồng

- PGS.TS. Mai Trọng Thông – Hội Địa lý Việt Nam – Phản biện 1

- GS.TS. Trương Quang Hải – Khoa Địa lý – Đại học Khoa học Tự nhiên – Phản biện 2

- TS. Nguyễn Song Tùng – Viện Địa lí nhân văn - Ủy viên

- Ts. Nguyễn Mạnh Hà – Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam - Ủy viên

- ThS. Nguyễn Thị Kim Dung – Viện Địa lí nhân văn – Thư kí hội đồng

- CN. Nguyễn Ngọc Ánh – Phòng Quản lý khoa học và HTQT – Thư kí hành chính.

          Ngoài ra, tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện ban Quản lí khoa học Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài, các thành viên thực hiện đề tài và các cán bộ của Viện Địa lí nhân văn.

          Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch hội đồng TS. Trần Ngọc Ngoạn, chủ nhiệm đề tài đ/c TS. Đào Hoàng Tuấn đã trình bày các kết quả nghiên cứu của mình, làm rõ mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài:

          Mục tiêu của đề tài: Dự báo ảnh hưởng của nước biển dâng đến kinh tế, xã hội và môi trường các thành phố tại Cần Thơ, An Giang và Cà Mau; từ đó, đề xuất các giải pháp và chính sách thích ứng nước biển dâng đến sự phát triển bền vững đô thị.     

          Theo các mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung:

          - Phân tích cơ sở lí luận về phát triển đô thị trước sự ảnh hưởng của nước biển dâng trong đó tác giả có tổng quan lí luận về phát triển đô thị xanh, bền vững và trình bày cơ sở lí luận về phát triển bền vững đô thị trước ảnh hưởng của nước biển dâng.

          - Trình bày các ảnh hưởng của nước biển dâng đến hệ thống đô thị ở Việt Nam. Ở đây, tác giả trình bày kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam và ảnh hưởng của nước biển dâng đến hệ thống đô thị ở Việt Nam: xây dựng sơ đồ hệ thống đô thị phân theo mức độ ảnh hưởng về mặt tự nhiên, lãnh thổ đô thị, so sánh đối chiếu theo 2 khu vực: hệ thống đô thị ven biển, ven sông, các đô thị đồng bằng có nguy cơ bị ảnh hưởng và hệ thống đô thị miền núi, cao nguyên.

          - Đưa ra những dự báo về ảnh hưởng của nước biển dâng đến các thành phố Cần Thơ, Long Xuyên và Cà Mau. Ở đây tác giả trình bày về các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội và những ảnh hưởng của nước biển dâng đến kinh tế, xã hội, môi trường của từng thành phố cụ thể.

          - Cuối cùng, đề tài đưa ra các kết luận cũng như đề xuất những giải pháp, kiến nghị:

          + Ảnh hưởng của nước biển dâng đến sự phát triển bền vững hệ thống đô thi ở Việt Nam là ảnh hưởng mang tính tổng hợp, có hệ thống, có ảnh hưởng mạnh (yếu) khác nhau đối với từng lãnh thổ đô thị; cần có các giải pháp chính sách thống nhất, đảm bảo không bỏ sót, không cường điệu hóa, thích ứng với từng đô thị chịu ảnh hưởng của nước biển dâng.

          + Các giải pháp để ứng phó với ảnh hưởng của nước biển dâng đến sự phát triển bền vững hệ thống đô thị cần mang tính tổng hợp, thống nhất và có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp và nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu khoa học khác nhau; mỗi lãnh thổ đô thị cần có chính sách, giải pháp đặc thù trong ứng phó với ảnh hưởng của nước biển dâng.

          Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã bỏ phiếu: Đạt. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và có độ tin cậy cao, phù hợp với thực tiễn tại địa bàn nghiên cứu.

Nguyễn Thu Quỳnh


Các tin cũ hơn.............................